หมายเลข ID หัวข้อ : 00244562 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 08/02/2021

ศูนย์บริการโซนี่ แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเป็นการชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (อัปเดตเมื่อ 9/2/2564)

  เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  เนื่องจากสถานการณ์การ COVID-19 ศูนย์บริการโซนี่ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการเป็นการชั่วคราว โดยมีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ 4เมษายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

  เวลาทำการมีดังนี้

  สาขาศูนย์บริการเวลาทำการ
  ศูนย์บริการโซนี่ สาขาเพชรบุรีตัดใหม่วันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาเดอะมอลล์บางแควันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 11:00 – 20:00 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาเดอะมอลล์บางกะปิวันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 11:00 – 20:00 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาสยามพารากอนวันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 11:00 – 20:00 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาพัทยาวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาเชียงใหม่วันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาพิษณุโลกวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.00 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาอุดรธานีวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาโคราชวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาสุราษฎร์ธานีวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาหาดใหญ่วันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์บริการโซนี่ (แต่งตั้ง) สาขาภูเก็ตวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 08:00 - 17.30 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาสินธานี อีเล็คทรอนิกค์ เชียงรายวันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 08:30 - 19:00 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขาบิ๊กบาย อุบลราชธานีวันจันทร์ - วันอาทิตย์ / เวลา 09:00 – 19:00 น.
  ศูนย์รับส่งเครื่องซ่อมโซนี่ สาขานครดีซี นครศรีธรรมราชวันจันทร์ - วันเสาร์ / เวลา 09.00 - 18.00 น.

   

  เราขออภัยเป็นอย่างยิ่งในความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจ