หมายเลข ID หัวข้อ : 00112006 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

รูปภาพและวิดีโอบางอันที่ถ่ายไว้ไม่สามารถแสดงได้โดย PlayMemories Home.

  ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้ ถ้าหาก PlayMemories Home™ ไม่สามารถแสดงรูปภาพและวิดีโอที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล้องหรือใน memory stick ที่ใส่เข้าไป.

  หมายเหตุ: เนื่องจาก ในแต่ละขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นวิธีการแก้ปัญหานี้ที่เป็นไปได้, ให้ตรวจสอบดูรูปภาพที่บันทึกไว้ หลังจากที่ทำเสร็จในแต่ละขั้นตอน.

  1. ทำการติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดของซอฟต์แวร์ PlayMemories Home. .
  2. เมื่อท่านทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ในครั้งแรก, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้เชื่อมต่อด้วยสาย USB ที่จัดมาให้หลังจากที่ได้เปิดกล้องขึ้นมา, และ จากนั้น รอจนกระทั่งการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ทำได้สำเร็จ.
  3. เมื่อมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา, คลิกที่ YES.image

   หมายเหตุ:

   • ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ YES, โหมดการทำงานของ USB จะถูกตั้งให้เป็น MTP, ซึ่งจะไม่อนุญาตให้ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ทำการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอต่าง ๆ ได้.
   • เมื่อซอฟต์แวร์ PlayMemories Home สามารถรองรับกล้องนั้นได้, จะมีกรอบไดอะล็อก Thank you for purchasing (ชื่อรุ่น) แสดงขึ้นมา.
  4. คลิกที่ OK เพื่อทำการปิดกรอบไดอะล็อก Thank you for purchasing (ชื่อรุ่น).

   หมายเหตุ: ถ้าหากท่านไม่ได้คลิกที่ OK, กระบวนการตรวจสอบอุปกรณ์จะไม่สามารถทำได้สำเร็จ.

  5. ในระหว่างที่ PlayMemories Home เริ่มทำงาน, ตรวจสอบให้แน่ใจว่า การเชื่อมต่อของ USB ระหว่างกล้องและเครื่องคอมพิวเตอร์อย่างแน่นหนา.
  6. ตรวจสอบว่า รูปภาพต่าง ๆ ที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล้องหรือ memory stick ที่ใส่เข้าไป อาจไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากมีการบันทึกไว้โดยอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป.

   หมายเหตุ: รูปภาพและวิดีโอบางอันที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของกล้องหรือ memory stick ที่ใส่เข้าไป อาจไม่ได้รับการรองรับ ถ้าหากมีการบันทึกไว้โดยอุปกรณ์ที่แตกต่างออกไป.

  7. ถ้าหากโหมดของ USB บนกล้องมีการตั้งไว้เป็นโหมด MTP หรือ โหมด MTP/PTP, ให้เปลี่ยนไปเป็นโหมด Mass Storage mode ก่อนที่จะทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ถ้าหากปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้, ให้อ้างอิงกับคำตอบต่าง ๆ ต่อไปนี้.