หมายเลข ID หัวข้อ : 00076625 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/06/2019

กล้องไม่รองรับเลนส์และมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา.

กล้องไม่รองรับเลนส์และมีข้อความแสดงความผิดพลาดแสดงขึ้นมา.

  วิธีแก้ปัญหานี้ใช้ได้กับข้อความแสดงความผิดพลาดทั้งสอง ดังต่อไปนี้:

  • Check the Lens attachment (ตรวจเช็คดูการติดตั้งเลนส์).
  • No Lens Attached (ไม่มีเลนส์ติดตั้งอยู่).

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแก้ปัญหานี้: ถ้าหากต้องการข้อมูลเฉพาะรุ่นเพื่อใช้ในขั้นตอนในการแก้ปัญหานี้ ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่จัดมาให้พร้อมกับเครื่องนั้น.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านใช้เลนส์ที่ใช้งานด้วยกันได้.
   เพื่อทำการตรวจเช็คดูรายการเลนส์ที่ใช้งานด้วยกันได้ สำหรับกล้องของท่าน ให้อ้างอิงกับลิงก์ต่อไปนี้:
   ข้อมูลการใช้งานด้วยกันได้ของ ตัวบอดี้กล้อง-เลนส์

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากติดตั้งตัวบอดี้กล้องเข้ากับกล้องโทรทัศน์ดูดาว (astronomical telescope) หรือ อุปกรณ์อื่นที่คล้ายกัน, (ขึ้นอยู่กับกล้องของท่าน) จำเป็นที่จะต้องมีการทำหนึ่งในต่อไปนี้ :

   • ตั้งหน้าปัทม์โหมดไปที่ Manual (M).
   • ตั้งตัวเลือก Release w/oLens ในเมนูกล้องไปที่ Enable.
   • ตั้งตัวเลือก Shutter lock ในเมนูกล้องไปที่ Off: no lens.

   หมายเหตุ: Lensbaby บางอันอาจจะติดตั้งไว้กับตัวบอดี้กล้อง. อย่างไรก็ตาม, Lensbaby จะไม่มีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์กับตัวบอดี้กล้องและไม่สามารถรองรับได้. โซนี่ ไม่มีการรองรับการใช้เลนส์แบบ Lensbaby นี้.

  2. ให้ตรวจเช็คดูว่าเลนส์มีการเชื่อมต่อที่ถูกต้องหรือไม่.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเลนส์ไม่มีการติดตั้งไว้อย่างถูกต้อง, จุดเชื่อมต่อสำหรับใช้ในการสื่อสารระหว่างตัวบอดี้กล้องและเลนส์จะไม่มีการสัมผัสกัน. ห้ามกดปุ่มปลดเลนส์ แต่ให้หมุนเลนส์ไปในทิศทางตามเข็มนาฬิกาและติดตั้งเข้ากับตัวบอดี้ของกล้องจนได้ยินเสียงคลิก. ด้านล่างนี้เป็นตัวอย่างของตำแหน่งปุ่มปลดเลนส์.

   ตำแหน่งของปุ่มปลดเลนส์ (NEX-7)
   รูปภาพประกอบ

  3. ปิดตัวกล้องลงไป.

  4. ถอดเลนส์ออกจากตัวบอดี้ของกล้อง.

  5. ตรวจสอบดูขาหมุดบนตัวบอดี้ของกล้องที่เชื่อมต่อกับตัวเลนส์.

   ถ้ามีความสกปรกบนหน้าสัมผัสของตัวบอดี้หรือเลนส์ ตัวบอดี้กล้องอาจจะไม่รองรับเลนส์เนื่องจากความผิดพลาดในการติดตั้ง. เช็ดสิ่งสกปรกออกจากหน้าสัมผัสโดยใช้ก้านสำลี หรือผ้าแห้งที่อ่อนนุ่ม(ผ้าสำหรับทำความสะอาด ฯลฯ.), จากนั้นให้ติดตั้งเลนส์เข้ากับตัวบอดี้กล้อง.

   ข้อสำคัญ:

   • เมื่อทำการเช็ดสิ่งสกปรกออก ให้ระมัดระวังไม่ให้มีฝุ่นหรือเศษขยะเข้าไปในตัวบอดี้ของกล้องหรือตัวเลนส์ได้.
   • ระวังอย่าสัมผัสกับผิวหน้าของเลนส์.
   • ห้ามไม่ให้ใช้แรง แต่ให้ทำการเช็ดอย่างเบา ๆ ไม่ใช้แรงกดกับหน้าสัมผัสของตัวบอดี้.

   หน้าสัมผัสของเลนส์
   รูปภาพประกอบ

   ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งปิดคลุมหรือกีดขวางหน้าสัมผัสโลหะบนตัวเลนส์จากการทำความสะอาดหน้าสัมผัสนั้น.

   หน้าสัมผัสของตัวบอดี้ั
   รูปภาพประกอบ

   • ต้องมั่นใจว่าขาหมุดไม่มีการบิดงอ.
   • ต้องมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดปิดคลุมหรือกีดขวางขาหมุดนี้.

   ข้อสำคัญ: ถ้าหากขาหมุดบนตัวบอดี้กล้องมีการบิดงอ ตัวบอดี้กล้องนั้นจะต้องได้รับ บริการตรวจซ่อม.

  6. ถ้าหากไม่มีขาหมุดที่บิดงอ หรือ มีสิ่งใดกีดขวาง ให้ติดตั้งเลนส์นั้นเข้ากับตัวบอดี้กล้องใหม่.

  7. เปิดกล้องขึ้นมา.

  8. ถ้าหากปัญหายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ให้ลองทำการเชื่อมต่อกับเลนส์ที่แตกต่างออกไป (ถ้ามี) เพื่อพิจารณาดูว่าปัญหาเกิดกับเลนส์หรือตัวบอดี้กล้อง.

  9. ข้อสำคัญ: ถ้าหากปัญหาไม่เกิดกับเลนส์อันอื่น แสดงว่าเลนส์อันก่อนหน้านี้จะต้องได้รับการบริการตรวจซ่อมแล้ว. อย่างไรก็ตาม, ถ้าหากปัญหาเกิดขึ้นกับเลนส์ตัวอื่นด้วยเช่นกัน แสดงว่าตัวบอดี้กล้องนั้นอาจจะต้องได้รับ การบริการตรวจซ่อมแล้ว. 

   หมายเหตุ: ถ้าหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขและใช้เลนส์จากผู้ผลิตอื่น แสดงว่ามีความเป็นไปได้ที่เลนส์ (หรือตัวอะแดปเตอร์ของเลนส์) นั้นไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้. การทำงานของเลนส์ของบริษัทอื่นไม่อาจจะรับประกันได้ว่าจะทำงานได้เป็นปกติ. ถึงแม้ว่าเลนส์ของบริษัทอื่นจะไม่สามารถติดต่อสื่อสารกับตัวกล้องสำหรับ Auto Focus (AF) และ Auto Exposure (AE), รูปภาพอาจจะยังคงสามารถทำการถ่ายได้โดยการตั้งค่ากล้องไปที่ Manual (M), จากนั้นตั้งค่าด้วยตนเองให้กับ ความเร็วชัตเตอร์ รูเปิดรับแสง(aperture), ISO, และ โฟกัส.