หมายเลข ID หัวข้อ : 00181137 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017

ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA - อัพเดตวันที่ 9 มิถุนายน 2559

  2016-06-09

  จากที่มีการออกประกาศเรื่อง ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA เกี่ยวกับการให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทฯ จะมีการขยายระยะเวลาการซ่อมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนี้ออกไปจนถึง วันที่ 31 มีนาคม 2560.


  7 เมษายน 2558

  ประกาศถึงท่านเจ้าของเลนส์ชนิดเปลี่ยนเลนส์ได้ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

  ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่ด้วยดีเสมอมา.

  เนื่องจาก บริษัทฯ ได้รับทราบว่า เลนส์ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA E-Mount บางตัวที่จำหน่ายในระหว่างและหลังเดือนพฤศจิกายน 2557 มีการแสดงอาการออกมา เมื่อลูกค้าพยายามจะทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่ที่ออกมาเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2558 (จาก Ver. 01 ไปเป็น Ver. 02).

  บริษัทฯ มีแผนการที่จะดำเนินการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่ายกับเลนส์ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว.

  ในกรณีที่การอัพเดตซอฟต์แวร์ทำได้สำเร็จเรียบร้อย, ลูกค้าไม่จำเป็นต้องส่งเลนส์ดังกล่าวเข้ามาตรวจสอบแต่อย่างใด.

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นมา ณ ที่นี้ และขอขอบคุณท่านที่เข้าใจและให้ความร่วมมือ.

  [อาการ]
  การอัพเดตของซอฟต์แวร์จะหยุดลงและทำไม่สำเร็จ เมื่อลูกค้าทำการอัพเดตซอฟต์แวร์ (จาก Ver. 01 ไปเป็น Ver. 02).


  การอัพเดตหยุดลงและทำต่อไม่สำเร็จ


  การอัพเดตที่ดำเนินการได้เป็นปกติ

  ถ้าหากมีอาการดังข้างต้น, กรุณาถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวกล้อง.
  เลนส์นั้นยังคงสามารถใช้งานได้ โดยซอฟต์แวร์ที่อัพเดตมาก่อนหน้านี้ Ver. 01.

  [วิธีการตรวจสอบเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์]
  1) เปิดตัวกล้องขึ้นมา
  2) เลือกที่ [Menu]→[Setup]→[Ver.]
  เวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งไว้ในเลนส์จะแสดงออกมา (ดังรูปด้านล่าง).

  [ชื่อรุ่น และ หมายเลขประจำเครื่อง]
  SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA α™ (E-Mount) interchangeable lenses
  ซื้อระหว่างหรือหลังเดือนพฤศจิกายน 2557

  ถ้าต้องการจะดูว่า เลนส์ SEL35F28Z Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA ของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่, คลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบหมายเลขประจำเครื่อง.

  [วิธีการตรวจสอบชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่อง]
  แสดงอยู่ที่ป้ายบอกรุ่นเครื่อง ที่บริเวณด้านข้างของเลนส์นั้น

  [ระยะเวลาของการให้บริการตรวจสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย]
   จนถึง 31 มีนาคม 2559

  สำหรับคำถามใด ๆ, กรุณาติดต่อกับศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ของท่าน. รายชื่อศูนย์บริการโซนี่สามารถดูได้ที่หน้า ศูนย์บริการ.

  นโยบายส่วนบุคคล