หมายเลข ID หัวข้อ : 00228250 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/05/2021

เลนส์ของฉันมีเสียงกรอกแกรก หรือเสียงกระทบกัน เมื่อฉันเขย่าเลนส์ เครื่องเสียหรือไม่?

    ข้อสำคัญ: หัวข้อนี้ใช้ได้เฉพาะกับเครื่อง และ/หรือ ระบบปฎิบัติการที่ระบุเท่านั้น. ตรวจเช็คดูที่ส่วนของ Applicable Products and Categories ของหัวข้อนี้ก่อนที่จะเริ่มในขั้นตอนเหล่านี้.

    มีการใช้ลิเนียร์มอเตอร์ในการขับเคลื่อนตัวเลนส์ 

    ในตอนที่ลิเนียร์มอเตอร์นี้ไม่มีไฟป้อน (*) กลุ่มของเลนส์จะไม่ถูกยึดไว้ในตำแหน่งให้อยู่กับที่ ถ้าตัวเครื่องมีการสั่นไหว กลุ่มของเลนส์นี้อาจจะมีการเคลื่อนที่และมีเสียงออกมาได้ ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นความผิดปกติแต่อย่างใด 

    นอกจากนี้ ถึงแม้ว่ากลุ่มของเลนส์ภายในนี้จะมีการเคลื่อนที่จากการขนย้าย ฯลฯ ก็จะไม่มีผลต่อการทำงานแต่อย่างใด ฯลฯ 

    * เมื่อปิดกล้องหรือเมื่อตัวเครื่องไม่ได้ใส่เข้าไปกับตัวกล้อง