หมายเลข ID หัวข้อ : 00074692 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

คำเตือน เมื่อใช้เลนส์ SELP18200 กับขาตั้งกล้อง.

การใช้เลนส์ SELP18200 กับขาตั้งกล้อง.

    จากการที่มีกลไกทำงานด้วยไฟฟ้าในส่วนล่างของเลนส์, ขาตั้งกล้องบางอันอาจจะไปเป็นอุปสรรคกับเลนส์ได้ ขึ้นอยู่กับกล้องหรือขาตั้งกล้องที่ใช้.

    เรื่องนี้สามารถจะหลีกเลี่ยงได้โดยการใส่ตัวอะแดปเตอร์ขาตั้งกล้องที่มีจำหน่ายทั่วไปหรือแผ่นฐานยึดกล้องแบบปลดได้อย่างรวดเร็ว (quick release plate) ระหว่างตัวกล้องและขาตั้งกล้อง.