หมายเลข ID หัวข้อ : 00201213 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2018

วิธีการยกเลิกการติดตั้งและติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์ USB ของกล้องเข้าไปใหม่.

  1. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้เปิดและเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่จัดมาให้ แล้วเท่านั้น.
  2. ในหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ คลิกที่ปุ่ม Start และจากนั้นให้คลิกที่ Control Panel.
  3. ในหน้าต่างของ Control Panel ใน Pick a category, ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Performance and Maintenance.
  4. ในหน้าต่างของ Performance and Maintenance ใน or pick a Control Panel icon, ดับเบิลคลิกที่ไอคอน System.
  5. ในหน้าต่างของ System Properties คลิกที่แทบของ Hardware.
  6. ในแท็บ Hardware ในกล่องของ Device Manager ให้คลิกที่ปุ่ม Device Manager.
  7. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้ดับเบิลคลิกที่ Imaging devices.
  8. ใน Imaging devices, ให้คลิกเพื่อไฮไลท์ที่ Sony Digital Still Camera.
  9. ในแถบ Menu คลิกที่เมนู Action.
  10. ในเมนู Action ให้คลิกที่ Uninstall.
  11. ในหน้าต่างของ Confirm Device Removal , ให้คลิกที่ปุ่ม OK .

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีหน้าต่างของ System Settings Change แสดงขึ้นมา ให้คลิกที่ปุ่ม Yes เพื่อรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

  12. ถ้าหากไม่มีหน้าต่าง System Settings Change แสดงขึ้นมา ให้ทำการรีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นด้วยตนเอง.

  หมายเหตุ: เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมา เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำการตรวจพบการเชื่อมต่อทาง USB จากกล้องและทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ USB ที่จัดให้โดยระบบปฏิบัติการนั้น.