หมายเลข ID หัวข้อ : 00105558 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2018

วิธีการยกเลิกการติดตั้งและติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของ USB ของกล้องเข้าไปใหม่ จาก Device Manager.

  1. ให้ทำการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB.
  2. เปิดกล้องขึ้นมา.
  3. เปิด Device Manager ของระบบปฏิบัติการขึ้นมา.
   • Windows® 98, 98SE, และ Me: คลิกขวาที่ไอคอน My Computer, คลิกซ้ายที่ Properties, คลิกซ้ายที่แทป Device Manager.
   • Windows 2000 และ XP: คลิกขวาที่ไอคอน My Computer, คลิกซ้ายที่ Properties, คลิกซ้ายที่แทป Hardware, คลิกซ้ายที่ปุ่ม Device Manager.
   • Windows Vista®: คลิกที่ปุ่ม Start, คลิก Control Panel, คลิก System and Maintenance, คลิกที่ปุ่ม Device Manager.
   • Windows 7: คลิกที่ปุ่ม Start, คลิก Control Panel, คลิก Hardware and Sound, ใน Devices and Printers, คลิก Device Manager.
  4. ในหน้าต่างของ Device Manager, ที่ทางด้านซ้ายของ Universal Serial Bus controllers, คลิกที่เครื่องหมายบวก PLUS (+).
  5. ใน Universal Serial Bus controllers, คลิกขวาที่ Sony DSC หรือ USB Mass Storage Device เพื่อให้แสดงเมนู drop-down ออกมา.
  6. ในเมนู drop-down, คลิกที่ Uninstall หรือ Remove.
  7. ในกรอบไดอะล็อกของ Confirm Device Removal, คลิกที่ปุ่ม OK.
  8. ใส่แผ่น CD ที่จัดมาให้กับตัวกล้องเข้าไปในช่องไดร์ฟ CD-ROM ของเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านทำด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP, Windows Vista, หรือ Windows 7, ขั้นตอนนี้ไม่จำเป็นต้องทำ. ระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะมีไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการรองรับการเชื่อมต่อ USB จากกล้องถ่ายภาพวิดีโอได้อยู่แล้ว.

  9. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์.

   หมายเหตุ: ภายหลังการรีสตาร์ท, เครื่องคอมพิวเตอร์ควรต้องรองรับการเชื่อมต่อของกล้องและเริ่มต้นทำการติดตั้ง USB ใหม่อีกครั้ง.

  10. ทำตามคำสั่งใด ๆ ที่อยู่บนหน้าจอเพื่อให้การติดตั้ง USB ใหม่ทำได้จนเสร็จ.