• อัตราการขยาย

    0.75 เท่า

   • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

    ประมาณ 77 ม.ม.

   • โครงสร้างเลนส์

    2 กลุ่ม, 2 ชิ้นเลนส์

   • เส้นผ่านศูนย์กลางเกลียว

    M46 x 0.75

   • วัสดุที่ใช้

    Plastic and glass

   • อุปกรณ์เสริมที่แถมมาให้

    กระเป๋า, ฝาปิดเลนส์ด้านหน้า และ ฝาปิดเลนส์ด้านหลัง

   • น้ำหนัก

    ประมาณ 170 กรัม

   • ความยาว

    ประมาณ 36 มม.