หมายเลข ID หัวข้อ : 00203432 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

ไอคอนเตือนความร้อนสูงเกิน หรือข้อความเตือนความผิดพลาดในความร้อนสูงเกิน ในกล้องถ่ายภาพหรือกล้องถ่ายวิดีโอ

ผลิตภัณฑ์และหมวดสินค้าที่ใช้ได้กับหัวข้อนี้

ทำไมกล้องถึงมีความร้อนสูงเกิน และจะต้องทำอย่างไร?

การถ่ายวิดีโอด้วยกล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้และกล้องแบบคอมแพ็คได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ. กล้องเหล่านี้เหมาะสำหรับการถ่ายคลิปภาพยนตร์สั้น , แต่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ทดแทนความสามารถในการถ่ายวิดีโอแบบต่อเนื่องของกล้องถ่ายภาพวิดีโอ. ผู้ผลิตทั้งหมดในอุตสาหกรรมนี้ได้มีการกำหนดข้อจำกัดไว้ที่ 29 นาที, 50 วินาที สำหรับการบันทึกวิดีโอด้วยกล้องเหล่านี้. อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดนี้ อาจจะสั้นลงไปได้กว่านี้มากขึ้นอยู่กับกล้องนั้น ๆ .

กล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้ของ Sony ได้มีการจำกัดไว้ที่ 29 นาที, 50 วินาที สำหรับการบันทึกวิดีโอแบบไม่หยุด. เวลาอันนี้จะได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่อไปนี้ด้วย.

 • อุณหภูมิโดยรอบ
 • จำนวนของคลิปที่ทำการบันทึกในหนึ่งครั้ง
 • จำนวนของเวลาที่กล้องจะได้รับการปล่อยให้เย็นตัวลงในระหว่างคลิป

เมื่อใช้กล้องทำการบันทึกคลิป ภาพยนตร์ยาว ๆ หรือถ่ายภาพนิ่งต่อเนื่องจำนวนมาก, อุณหภูมิภายในกล้องจะเพิ่มสูงขึ้น. ถ้าหากอุณหภูมินี้สูงเกินไป ไอคอนเตือนอาจจะแสดงขึ้นมาและกล้องจะปิดตัวเองลงไปเพื่อเป็นการป้องกันวงจร. เรื่องนี้ไม่ได้เป็นข้อบกพร่องและกล้องจำเป็นต้องได้รับการปิดลงไปนานหลายนาทีเพื่อให้เย็นตัวลง.

ไอคอนเตือนหรือข้อความแสดงความผิดพลาดเมื่ออุณหภูมิของกล้องเพิ่มสูงขึ้น

 • สำหรับกล้อง Digital Still:

 • สำหรับกล้อง NEX:

 • สำหรับกล้อง ILCE/ILCA:

 • สำหรับ Camcorders:

 • สำหรับ Action Cams:

การทำให้สามารถบันทึกภาพยนตร์อย่างต่อเนื่องได้เวลานานที่สุด

 • ปิดเพาเวอร์เมื่อกล้องไม่ได้ใช้งาน.

  ระยะเวลาที่มีให้สำหรับการบันทึกภาพยนตร์จะแปรผันไปตามอุณหภูมิหรือสภาวะของกล้องก่อนที่จะเริ่มทำการบันทึก. ในเวลาใด ๆ ที่กล้องเปิดอยู่ อุณหภูมิในตัวกล้องจะมีการเพิ่มสูงขึ้น.

 • หลีกเลี่ยงไม่ให้กล้องโดนแสงแดดส่องตรง ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้.
 • สำหรับกล้องแบบปรับเปลี่ยนเลนส์ได้(รุ่น DSLR และ SLT), ให้ตั้้งค่า SteadyShot ไปที่ Off.

  เมื่อท่านได้ปิด SteadyShot ไป, การใช้ขาตั้งกล้องช่วยถ่ายจะสามารถลดการสั่นไหวในวิดีโอของท่านได้.

 • ฟอร์แมทการ์ดหน่วยความจำในกล้อง.

  คำเตือน! มีความเสี่ยงที่ข้อมูลจะสูญหายได้. การฟอร์แมทจะเป็นการลบข้อมูลทั้งหมดออกจากการ์ดหน่วยความจำนั้น. ต้องมั่นใจว่ารูปภาพหรือภาพยนตร์ที่ท่านต้องการจะเก็บไว้ ได้รับการเก็บบันทึกไปให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะทำการฟอร์แมท.

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง