หมายเลข ID หัวข้อ : 00065266 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

โหมด Depth Map Assist Continuous AF (AF-D) มีขึ้นด้วยจุดประสงค์ใด และทำหน้าที่ใดบ้าง?

วัตถุประสงค์และการทำงานของโหมด Depth Map Assist Continuous AF (AF-D).

    AF-D จะอนุญาตให้กล้องนั้นทำการแทรคโฟกัสของวัตถุในพื้นที่ที่กว้างกว่าได้. นอกจากพื้นที่ AF ทั้ง 19 จุดที่ใช้กับโหมด Continuous AF (AF-C) แล้ว, AF-D ยังใช้พื้นที่เสริม (Asist Area) เพิ่มเติมเพื่อช่วยในการทำงานของโฟกัสโดยอัตโนมัติให้ดีขึ้นไปอีก.

    Image

    หมายเหตุ:  AF-D จะใช้งานร่วมกันได้เฉพาะกับเลนส์ที่เลือกไว้เท่านั้น. ขอแนะนำให้ท่านเลือกถ่ายภาพด้วย AF-D ถ้าท่านมีเลนส์ที่ใช้งานร่วมกันได้.