หมายเลข ID หัวข้อ : 00090040 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/03/2021

ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ Macintosh ได้หรือไม่?

    ใช้ได้, ซอฟต์แวร์ PlayMemories Home (สำหรับ Mac) จะมีให้ ดาวน์โหลดได้จากหน้าเว็บไซต์ของ PlayMemories Home.

    หมายเหตุ: