หมายเลข ID หัวข้อ : 00065257 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015

เลนส์ใดบ้างที่รองรับ Depth Map Assist Continuous Auto Focus (AF-D) ได้?

เลนส์ที่รองรับ Depth Map Assist Continuous Auto Focus (AF-D) ได้

  เลนส์ต่อไปนี้จะรองรับ AF-D ได้:

  • SAL100M28
  • SAL135F18Z
  • SAL1635Z
  • SAL2470Z
  • SAL24F20Z
  • SAL2875
  • SAL35F14G
  • SAL50F14
  • SAL50F14Z
  • SAL50M28
  • SAL300F28G 
  • SAL300F28G2
  • SAL500F40G
  • SAL70200G
  • SAL70200G2
  • SAL70300G
  • SAL70400G
  • SAL85F14Z
  • SAL85F28

  ข้อสำคัญ: ตรวจสอบให้แน่ใจว่า กล้องของท่านมีเฟิร์มแวร์อันล่าสุดเพื่อความมั่นใจในความสามารถของการใช้งานร่วมกันได้.