หมายเลข ID หัวข้อ : 00080144 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2015

ฉันสามารถใช้เลนส์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่เป็นของบริษัทอื่นที่นอกเหนือจากโซนี่ได้หรือไม่?

เลนส์ที่เป็นของบริษัทอื่นและอุปกรณ์เสริม

    ขอแนะนำให้ใช้แต่เลนส์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ผลิตโดยโซนี่ (รวมทั้งของ Konica Minolta) เนื่องด้วยได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโซนี่. ไม่สามารถรับประกันได้ว่า การทำงานหรือความผิดปกติจะไม่เกิดขึ้น เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นกับเลนส์และอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ผลิตโดยบริษัทอื่น.

    หมายเหตุ:
    การทำงานของชุดแฟลช Konica Minolta ไม่ได้รับการประกันว่า จะเป็นปกติกับ SLT-A99/SLT-A99V/NEX-5R/NEX-6.