รุ่นเครื่องที่ใช้ได้

ข้อมูลรายละเอียดนี้สำหรับเครื่องรุ่นต่อไปนี้:
 • KDL-55NX723
 • KDL-65HX923
 • KDL-32EX420
 • KDL-46EX520
 • KDL-60EX720
 • KDL-46HX920
 • KDL-40EX723
 • KDL-32CX520
 • KDL-32EX720
 • KDL-32EX723
 • KDL-22EX420
 • KDL-46HX923
 • KDL-32EX523
 • KDL-55EX723
 • KDL-65HX920
 • KDL-55HX920
 • KDL-46CX520
 • KDL-40CX520
 • KDL-40EX720
 • KDL-46NX723
 • KDL-40NX723
 • KDL-46NX720
 • KDL-60NX720
 • KDL-22CX520
 • KDL-26EX420
 • KDL-55HX923
 • KDL-46CX523
 • KDL-60NX723
 • KDL-40EX520
 • KDL-32CX523
 • KDL-46HX925
 • KDL-40NX720
 • KDL-65HX925
 • KDL-22EX423
 • KDL-46EX723
 • KDL-46EX523
 • KDL-32EX520
 • KDL-46EX720
 • KDL-40EX523
 • KDL-26EX423
 • KDL-55NX720
 • KDL-55EX720
 • KDL-55HX925
 • KDL-40CX523

เกี่ยวกับการดาวน์โหลดนี้

เกี่ยวกับ Remote Keyboard Lite

Remote Keyboard Lite จะทำให้ท่านป้อนข้อความเข้าไปใน BRAVIA ของท่านได้ง่าย ๆ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน

หมายเหตุที่สำคัญ:

 • แอพพลิเคชั่นนี้จัดมาให้ 'ตามที่เป็นอยู่'  เราจึงไม่อาจจะรับประกันสมรรถนะหรือการทำงานได้
 • Sony ไม่สามารถจัดหาการสนับสนุนสำหรับแอพพลิเคชั่นนี้ได้
 • ถ้าท่านเป็นเจ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ Sony VAIO  ให้ใช้เวอร์ชั่นที่ติดตั้งมาให้แล้วในเครื่อง หรือท่านสามารถทำการดาวน์โหลดได้จาก VAIO update.
 • แม้ว่า แอพพลิเคชั่นนี้จะออกแบบมาสำหรับ Windows 7  แต่เราก็ไม่อาจจะรับประกันการทำงานกับทุกเวอร์ชั่นของ Windows 7 ได้
 • Remote Keyboard Lite ไม่รองรับฟังก์ชั่น Bluetooth device

รายละเอียดของไฟล์

ชื่อไฟล์

 • Remote Keyboard Lite.exe

ขนาดของไฟล์

 • 12.8MB

วันที่ออก

 • 2011-11-25

ข้อกำหนดต่าง ๆ ของระบบ

 • Windows 7

ติดตั้ง

รายละเอียด

วิธีการติดตั้ง

 1. ดาวน์โหลดไฟล์
  ให้คลิกที่ไฟล์ข้างต้น(Remote Keyboard Lite.exe) เพื่อเริ่มทำการดาวน์โหลด (แนะนำ)ให้ทำการเก็บบันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาไว้ในหน้าเดสทอปของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
 2. เริ่มทำการติดตั้งซอฟต์แวร์
  • ปิดโปรแกรมต่าง ๆ ที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
  • ดับเบิลคลิกไฟล์ Remote Keyboard Lite.exe ที่ดาวน์โหลดมา
  • เลือกที่ Run.


  • การติดตั้งจะเริ่มต้นขึ้น
    
 • ให้ทำตามคำสั่งที่แสดงขึ้นมาในระหว่างกระบวนการเซ็ตอัพ