การอัปเดตซอฟต์แวร์ของรุ่นเหล่านี้ได้สิ้นสุดลงและจะไม่มีให้ดาวน์โหลดได้อีกต่อไป

  • ถ้าต้องการรตรวจดูว่ารุ่นเครื่องของท่านได้รับผลกระทบหรือไม่ ท่านสามารถที่จะค้นหาได้จาก รายการรุ่น ด้านล่าง
  • ซอฟต์แวร์ของท่านอาจจะได้รับการอัปเดตเรียบร้อยแล้ว ถ้าต้องการหา เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ ท่านสามารถอ้างอิงได้จาก ตรวจดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ทีวีของท่าน สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติม

รายการรุ่น

รุ่นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุดออกวันที่วันที่สิ้นสุด
KDL-32EX400, KDL-32EX500, KDL-32EX600, KDL-32EX700, KDL-32EX710, KDL-40EX400, KDL-40EX500, KDL-40EX600, KDL-40EX700, KDL-40EX710, KDL-40HX700, KDL-40HX800, KDL-40NX700, KDL-40NX710, KDL-40NX800, KDL-46EX500, KDL-46EX600, KDL-46EX700, KDL-46EX710, KDL-46HX700, KDL-46HX800, KDL-46HX900, KDL-46NX700, KDL-46NX710, KDL-52EX700, KDL-52HX900, KDL-52LX900, KDL-52NX800, KDL-55EX500, KDL-55EX710, KDL-55HX700, KDL-55HX800, KDL-55NX810, KDL-55NX815, KDL-60EX700, KDL-60LX900, KDL-60NX800, KDL-60NX810, KDL-60NX815Ver4.13101/201528/10/2021
KDL-22CX520, KDL-22EX420, KDL-22EX423, KDL-26EX420, KDL-26EX423, KDL-32CX520, KDL-32CX523, KDL-32EX420, KDL-32EX520, KDL-32EX523, KDL-32EX720, KDL-32EX723, KDL-40CX520, KDL-40CX523, KDL-40EX520, KDL-40EX523, KDL-40EX720, KDL-40EX723, KDL-40NX720, KDL-40NX723, KDL-46CX520, KDL-46CX523, KDL-46EX520, KDL-46EX523, KDL-46EX720, KDL-46EX723, KDL-46HX820, KDL-46HX920, KDL-46HX923, KDL-46HX925, KDL-46NX720, KDL-46NX723, KDL-55EX720, KDL-55EX723, KDL-55HX820, KDL-55HX920, KDL-55HX923, KDL-55HX925, KDL-55NX720, KDL-55NX723, KDL-60EX720, KDL-60NX720, KDL-60NX723, KDL-65HX920, KDL-65HX923, KDL-65HX925PKG4.02712/201428/10/2021
KDL-26EX550, KDL-32EX550, KDL-32EX650, KDL-32HX750, KDL-32HX75A, KDL-32NX650, KDL-40EX650, KDL-40EX65A, KDL-40HX750, KDL-40HX75A, KDL-40HX850, KDL-40HX855, KDL-40NX650, KDL-46EX650, KDL-46HX750, KDL-46HX75A, KDL-46HX850, KDL-46HX855, KDL-55HX750, KDL-55HX850, KDL-55HX855, KDL-55HX950, KDL-55HX955, KDL-65HX950, KDL-65HX955, KDL-32EX653, KDL-32HX753, KDL-40EX653, KDL-40HX753, KDL-40HX853, KDL-46EX653, KDL-46HX753, KDL-46HX853, KDL-55HX753, KDL-55HX853PKG2.12012/201428/10/2021
KLV-55EX630, KLV-60EX640Ver7.50612/201228/10/2021
KDL-55EX630, KDL-60EX640Ver8.01112/201228/10/2021
KD-55X8500A, KD-55X8504A, KD-55X9000A, KD-55X9004A, KD-65X8500A, KD-65X8504A, KD-65X9000A, KD-65X9004A, KDL-24W600A, KDL-32W600A, KDL-32W650A, KDL-32W654A, KDL-32W658A, KDL-32W670A, KDL-32W674A, KDL-40W900A, KDL-42W650A, KDL-42W654A, KDL-42W658A, KDL-42W670A, KDL-42W674A, KDL-42W800A, KDL-42W804A, KDL-42W850A, KDL-46W700A, KDL-46W704A, KDL-46W708A, KDL-46W900A, KDL-46W904A, KDL-46W950A, KDL-46W954A, KDL-47W800A, KDL-47W804A, KDL-47W850A, KDL-50W670A, KDL-50W700A, KDL-50W704A, KDL-50W708A, KDL-55W800A, KDL-55W804A, KDL-55W808A, KDL-55W850A, KDL-55W900A, KDL-55W904A, KDL-55W950A, KDL-55W954A, KDL-65W850APKG4.60010/201628/10/2021
KLV-22BX320, KLV-22CX320, KLV-26BX320, KLV-26CX320, KLV-32BX320, KLV-32CX320, KLV-32CX420, KLV-32NX520, KLV-40BX420, KLV-40CX420, KLV-40NX520Ver1.2410/201128/10/2021
KDL-22BX320, KDL-26BX320, KDL-32BX320, KDL-40BX420Ver2.27xxx09/201128/10/2021
KDL-50R550A, KDL-60R520A, KDL-60R550A, KDL-70R550AVer7.40604/201428/10/2021
KDL-32R420B, KDL-40R470B, KDL-48R470Bv1.12101/201528/10/2021
KDL-32R300B, KDL-40R350Bv1.51401/201528/10/2021
KD-49X8500B, KD-55X8500B, KD-55X9000B, KD-65S9000B, KD-65X8500B, KD-65X9000B, KD-65X9500B, KD-70X8500B, KD-75S9000B, KD-79X9000B, KD-85X9500B, KDL-32W700B, KDL-32W700C, KDL-40W600B, KDL-40W608B, KDL-40W700C, KDL-42W700B, KDL-42W800B, KDL-42W807B, KDL-42W900B, KDL-48W600B, KDL-48W608B, KDL-48W700C, KDL-50W700B, KDL-50W800B, KDL-50W807B, KDL-50W900B, KDL-55W800B, KDL-55W807B, KDL-55W950B, KDL-60W600B, KDL-60W850B, KDL-60W857B, KDL-65W950B, KDL-70W850B, KDL-70W857BPKG3.003GAA02/201728/10/2021
NSZ-GU1*REL06_NSZGU1_TW_ota2009_139330_20140325_URSC_S6725403/201428/10/2021
NSZ-GU1*REL06_NSZGU1_VN_ota2009_139330_20140325_URSC_S6725403/201428/10/2021
NSZ-GS7*REL11_NSZGS7_EC2_2205_136227_20130807_URSC_S6725409/201328/10/2021

* สำหรับคำแนะนำในวิธีการตรวจดู เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันของ ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ ให้อ้างอิงกับ ลิงก์คู่มือแนะนำช่วยเหลือ นี้และหาก หมายเลขบิลด์ (Build number)

ตรวจดูเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ทีวีของท่าน

ถ้าต้องการตรวจดูวาทีวีของท่านเป็นเวอร์ชันล่าสุดหรือต้องทำการอัปเดตหรือไม่ กรุณาอ้างอิงกับ วิธีการหา ชื่อรุ่น หมายเลขซีเรียล และ เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ระบบ สำหรับ BRAVIA TV เพื่อตรวจดู เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ปัจจุบันในทีวีของท่าน

  • ถ้าหากเวอร์ชันที่แสดงในทีวีของท่านเท่ากันหรือสูงกว่าเวอร์ชันล่าสุดที่แสดงในตาราง แสดงว่าทีวีของท่านเป็นเวอร์ชันของซอฟต์แวร์ล่าสุดแล้วและไม่ต้องทำการอัปเดตอีก
  • ถ้าเวอร์ชันที่แสดงในทีวีของท่านต่ำกว่าเวอร์ชันล่าสุดที่แสดงในตาราง กรุณาติดต่อเราโดยการเลือกประเทศ/ภูมิภาคของท่านจาก หน้าแสดงรายการของศูนย์ติดต่อนี้