หมายเลข ID หัวข้อ : S500054391 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 03/10/2012

วิธีเข้าไปหน้า Desktop

วิธีเข้าไปหน้า Desktop

    ท่านสามารถเข้าไปหน้า Desktop ได้โดยวิธีการหนึ่งในตัวเลือกต่าง ๆ ต่อไปนี้:

    • จากหน้าจอ Start  วางเมาส์ของท่านไว้ที่มุมขวาส่วนบนหรือล่างของหน้าจอ และคลิกที่ Start 
    • จากหน้าจอ Start  วางเมาส์ของท่านไว้ที่มุมซ้ายส่วนบนหรือล่างของหน้าจอ และคลิกที่ Desktop preview overlay ที่ปรากฎขึ้นมา
    • จากหน้าจอ Start  คลิกที่แอพ Desktop 
    • ใช้ชอร์ตคัทคีย์บอร์ด โดยการกดที่ <คีย์ Windows > + D.