หมายเลข ID หัวข้อ : 00282440 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/08/2022พิมพ์

การยุติโปรแกรมการอัปเกรดสำหรับคอมพิวเตอร์ Sony VAIO

    เรียนลูกค้าโซนี่ผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

     

    Microsoft ประกาศจะสิ้นสุดการสนับสนุน Windows 8.1 ในวันที่ 10 มกราคม 2566

    พร้อมกันนี้ Sony จะหยุดให้บริการโปรแกรมการอัปเกรดสำหรับคอมพิวเตอร์ Sony VAIO ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2566

    เราขอขอบคุณสำหรับความเข้าใจของท่าน