หมายเลข ID หัวข้อ : S500054396 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 20/11/2012พิมพ์

วิธีการเข้าถึง Charms bar ใน Windows 8

วิธีการเข้าถึง Charms bar ใน Windows 8

    ท่านสามารถเข้า Charms bar ได้ 3 วิธี:

    • Using Touch: ปัดนิ้วจากส่วนขวาบนของหน้าจอเข้าไปหาตรงกลาง
    • Using Mouse: ลากเมาส์ของท่านจากด้านขวาบนหรือล่างของหน้าจอเข้าไปหาตรงกลาง
    • Using Keyboard shortcut: กดที่คีย์ <Windows> + C