หมายเลข ID หัวข้อ : S500052738 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 28/02/2012พิมพ์

วีธีเชื่อมต่อเครื่อง VAIO กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Sony โดยใช้แอพพลิเคชั่น Remote Keyboard

การเชื่อมต่อเครื่อง VAIO กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Sony โดยใช้แอพพลิเคชั่น Remote Keyboard

   

  Remote Keyboard เป็นแอพพลิเคชั่นที่ใช้ในการทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ต่าง ๆ เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Sony เช่น BRAVIA, PlayStation® 3, Blu-ray Disc™ Player และที่ใช้งานร่วมกันได้กับอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ Sony เพื่อทำการป้อนรายละเอียดข้อความเข้าไปอย่างรวดเร็วและสะดวกสบายและส่งไปที่อุปกรณ์นั้น ๆ ตามลำดับ

  ต่อไปนี้เป็นขั้นตอนต่าง ๆ ที่ใช้ในแอพพลิเคชั่น Remote Keyboard:

  1. คลิกที่ปุ่ม Start 
  2. ชี้ไปที่ Remote Keyboard  ใน Start Menu หรือพิมพ์ 'remote keyboard' เข้าไปใน Search box เพื่อ ค้นหา แอพพลิเคชั่นนั้น
  3. คลิกที่ปุ่ม Register New Device 
    
  4. เลือกที่ type of device ที่ท่านต้องการจะเชื่อมต่อกับเครื่อง VAIO
   หมายเหตุ:
   • สำหรับ PlayStation® 3 จะต้องใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วย
   • สำหรับ BRAVIA และเครื่องเล่น Blu-ray DiscTM  การเชื่อมต่อจะทำผ่านทางเครือข่ายในบ้าน
     
  5. ถ้าท่านต้องการจะเชื่อมต่อเครื่อง VAIO ของท่านกับ PlayStation® 3 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า ได้มีการทำ การเชื่อมต่อของ Bluetooth ได้แล้ว ถ้าท่านต้องการจะเชื่อมต่อเครื่อง VAIO ของท่านกับ BRAVIA  ต้องแน่ใจว่า ได้ทำการเชื่อมต่อได้ผ่าน Home Network.
  6. เมื่อทำได้แล้ว ให้ทำ device registration ของ PlayStation® 3, BRAVIA หรือ Blu-ray Disc™ Player ของท่าน ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปดังที่ระบุออกมาโดย Remote Keyboard.
   หมายเหตุ:
   การขึ้นทะเบียนอุปกรณ์นี้จะทำเพียงครั้งเดียว ไม่จำเป็นต้องทำอีกในการเชื่อมต่อครั้งต่อไปสำหรับอุปกรณ์เดียวกันนั้น
  7. ท่านก็จะสามารถใช้คีย์บอร์ดของ VAIO สำหรับการพิมพ์ข้อความเข้าไปให้กับ PlayStation® 3, BRAVIA หรือ เครื่องเล่น Blu-ray DiscTM ได้แล้ว
   ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของรูปถ่ายจากหน้าจอสำหรับการเชื่อมต่อที่ทำได้สำเร็จกับเครื่องเล่น Blu-ray DiscTM