หมายเลข ID หัวข้อ : 00188942 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 07/07/2020พิมพ์

สิ้นสุดการดาวน์โหลดไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์ VAIO – อัปเดตเมื่อ 7 กรกฎาคม 2563

  เรียนท่านลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน

   

  โปรดทราบว่า โซนี่จะสิ้นสุดการให้การสนับสนุนสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ที่จำหน่ายไปพร้อมการติดตั้งระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows จากโรงงาน:

  • Windows 95
  • Windows 98
  • Windows 98 SE
  • Windows ME
  • Windows 2000
  • Windows XP
  • Windows Vista

  ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 เราจะไม่มีการจัดให้มีไดรฟ์เวอร์ และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้อีกต่อไป

   

  • Windows 7

  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เราจะไม่มีการจัดให้มีไดรฟ์เวอร์ และ ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ให้ดาวน์โหลดสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์เหล่านี้อีกต่อไป