หมายเลข ID หัวข้อ : 00061746 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/11/2014

วิธีการลบ (delete) เครือข่ายไร้สายใด ๆ ใน Windows 8.1

  ในระบบปฏิบัติการ Windows® 8.1 จะไม่เหมือนกับในระบบปฏิบัติการ Windows® 8 ที่จะไม่สามารถคลิกขวาที่โปรไฟล์การเชื่อมต่อก่อนหน้านี้ของเครือข่ายไร้สายได้ และจะมีตัวเลือก Forget this network ให้ท่าน. ถ้าท่านต้องการที่จะทำการลืม (ลบ) โปรไฟล์ของเครือข่ายใด ๆ  จากระบบปฏิบัติการ Windows 8.1, ท่านจำเป็นต้องทำในหน้าต่างของ Command Prompt.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการเปิดหน้าต่างของ Command Prompt ขึ้นมา และทำการลบ (forget) โปรไฟล์ของเครือข่ายนั้นออกไป.

  1. เปิดหน้าต่างของ Command Prompt  ด้วยสิทธิ์ของแอดมิน(administrator rights).
  2. ในหน้าต่างของ Command Prompt (admin):
   • เพื่อให้แสดงรายการของเครือข่ายที่ท่านได้เชื่อมต่อมาด้วยในก่อนหน้านี้, ให้พิมพ์คำว่า netsh wlan show profiles.
   • เพื่อทำการลบหรือ forget เครือข่ายนั้น, ให้พิมพ์ข้อความว่า netsh wlan delete profile [wireless network name].
   • หมายเหตุ:

    • ตัวอย่างเช่น : c:\windows\system32>netsh wlan delete profile linksys
    • ให้พิมพ์คำสั่งดังตัวอย่างด้านบนเข้าไปและกดที่คีย์ Enter จะมีข้อความต่อไปนี้แสดงออกมา Profile "linksys" is deleted from interface Wi-Fi.
   • เพื่อทำการลบเครือข่ายต่าง ๆ ทั้งหมดที่ท่านได้เคยเชื่อมต่อเข้าไป, ให้พิมพ์ข้อความว่า netsh wlan delete profile *.
  3. คลิกที่ X ที่มุมขวาบนเพื่อทำการปิดหน้าต่างของ Command Prompt (admin).