หมายเลข ID หัวข้อ : S500054578 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2012

การใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ใน Windows 8

การใช้งานร่วมกันได้ของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ใน Windows 8

    ด้านล่างเป็นรายการของอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ของ VAIO ที่รองรับได้ใน Windows 8  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีแสดงในหน้านี้ ไม่รองรับกับ Windows8.

    Mouse

    ชื่อรุ่น Description

    รองรับ Windows 8

    VGP-UMS55

    USB Laser Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-UMS20

    USB Optical Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-UMS30

    USB Optical Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-UMS32

    USB Mouse

    รองรับ

    VGP-WMS30

    Wireless Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-WMS10

    Wireless Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS33

    Bluetooth Laser Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-BMS55

    Bluetooth Laser Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-BMS77

    Bluetooth Laser Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-BMS10

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS15

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS20

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS80

    Bluetooth Laser Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-BMS80C

    Bluetooth Laser Mouse

    ไม่รองรับ

    VGP-BMS11

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS16

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS16C

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    VGP-BMS21

    Bluetooth Laser Mouse

    รองรับ

    คีย์บอร์ด

    ชื่อรุ่น Description

    รองรับ Windows 8

    VGP-WKB7

    Wireless Keyboard

    ไม่รองรับ

    VGP-BKB1

    Bluetooth Keyboard

    รองรับ

    3D Panel

    ชื่อรุ่น Description

    รองรับ Windows 8

    VGP-FL3D13A

    3D Panel

    ไม่รองรับ

    VGP-FL3D15A/ 15B/ 15C

    3D Panel

    ไม่รองรับ

    อื่น ๆ

    ชื่อรุ่น Description

    รองรับ Windows 8

    VGP-WKB13

    Accessory Kit

    รองรับ

    VGP-BRMP10

    Bluetooth Presentation Controller

    ไม่รองรับ