หมายเลข ID หัวข้อ : 00062104 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีการเปิดหรือปิดฟีเจอร์ไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ด,หรือเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการปิดไฟแบ็คไลท์ใน Windows 8 และ 8.1

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการตั้งค่าให้กับฟีเจอร์ไฟแบ็คไลท์ของคีย์บอร์ด.

  ข้อสำคัญ: เพื่อที่จะใช้กระบวนการนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจะต้องมีฟีเจอร์ไฟส่องหลังแป้นพิมพ์ (Backlit Keyboard) อยู่ด้วย. ซึ่งไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Sony ครบทุกเครื่องที่จะมีฟีเจอร์นี้. เพื่อที่จะหาดูว่า เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านมีฟีเจอร์นี้หรือไม่, ให้ดูจาก Marketing Specifications หรือ Users Guide.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้กดคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ: การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search ได้เช่นเดียวกัน.

  2. ในหน้าจอ Search, ในช่องของ Search ให้พิมพ์ ข้อความต่อไปนี้เข้าไป VAIO Control Center, และจากนั้นให้คลิกที่ ไอคอนของ VAIO Control Center.
  3. ในหน้าต่างของ VAIO Control Center, ให้คลิกที่ Keyboard and Mouse.
   Image
  4. ในหน้าจอของ Keyboard and Mouse, ใน Keyboard Backlight, ให้คลิกที่ ลูกศรชี้ลงด้านล่างในกรอบที่อยู่ใน Set the keyboard backlight action when plugged in และคลิกเพื่อทำการเลือกการดำเนินการที่ต้องการ.
   • Always on
   • Turn on in low light conditions
   • Do not turn on

   Image
  5. ถ้าหากมีการเลือกที่ตัวเลือกของ Turn on in low light conditions, ท่านจะมีโอกาสที่จะทำการเลือกความยาวของเวลาก่อนที่ไฟส่องหลังแป้นพิมพ์นั้นจะดับลงไปเมื่อไม่มีการใช้งานแป้นพิมพ์ระยะเวลาหนึ่ง:
   • 10 วินาที
   • 30 วินาที
   • 60 วินาที
   • ห้ามปิด

   Image
  6. ให้คลิกที่ลูกศรชี้ลงด้านล่างในกรอบที่อยู่กับ Set the keyboard backlight action when running on battery และคลิกเพื่อทำการเลือกการดำเนินการที่ต้องการ.

   หมายเหตุ: ตัวเลือกการดำเนินการและเวลา จะเหมือนกันทั้งเมื่อทำงานด้วยแบตเตอรี่ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเสียบกับปลั๊กไฟ.