หมายเลข ID หัวข้อ : S500050982 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011พิมพ์

วิธีการสร้างแผ่นกู้คืนระบบ (Recovery Disc) โดยใช้ VAIO Care

การสร้างแผ่นกู้คืนระบบ (Recovery Disc) โดยใช้ VAIO Care.

  1. ปิดโปรแกรมทั้งหมดที่เปิดอยู่
  2. คลิกที่ปุ่ม Start แล้วคลิกที่ All Programs.
  3.ในเมนูของ All Programs คลิกที่ โฟล์เดอร์ VAIO Care แล้วคลิกที่ VAIO Care

          

  /vaio/attachments/VCare/Image1.png  4. ในหน้าต่างของ VAIO Care ในซีกด้านซ้าย คลิกที่ Recovery & Restore -> Recovery.
  5. ในหน้าต่างของ Recovery คลิกที่ Launch VAIO Recovery.

  /vaio/attachments/VCare/Image1.png


   
  6. หน้าต่างของ VAIO Recovery Center จะแสดงขึ้นมาดังรูปด้านบน ในตัวเลือกทางด้านซ้ายของหน้าต่างนั้น ให้คลิกที่ Create Recovery Discs.

  /vaio/attachments/VCare/Image1.png


  7. ในตัวเลือกของ Create Recovery Discs คลิกที่ปุ่ม Start ที่อยู่ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่างนั้น

  /vaio/attachments/VCare/Image1.png


  8. การใช้งานของ Recovery Discs จะมีอธิบายให้ดังแสดงด้านล่าง คลิกที่ปุ่ม Next 

  /vaio/attachments/VCare/Image1.png


  9. ตัวติดตั้ง (Installer) จะให้ท่านเลือกชนิดของแผ่นดิสก์ที่สามารถบันทึกได้ ที่จะใช้ คลิกที่ตัวเลือกที่ต้องการ
  10.คลิกที่ปุ่ม Next บนปุ่มด้านขวาของหน้าต่างนั้น
  11.คลิกที่ กรอบเลือก (checkbox) ถ้าต้องการความสมบูรณ์ของการกู้คืน แต่วิธีการนี้จะช้ากว่าเมื่อเทียบกับวิธีการธรรมดา

  /vaio/attachments/VCare/Image1.png


  12. ใส่แผ่นดิสก์ที่ว่างเปล่าเข้าไปและคลิกที่ ปุ่ม OK ดังแสดงด้านบน ทำตามขั้นตอนเดียวกันจนกระทั่งสร้างแผ่นกู้คืนได้ทั้งหมดแล้ว