หมายเลข ID หัวข้อ : 00068804 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการติดตั้งซ้ำแอพพลิเคชั่น และไดร์ฟเวอร์ต้นฉบับที่ให้มา โดยใช้ ซอฟต์แวร์ VAIO Care 7 หรือ VAIO Care 8.

  ถ้าท่านต้องการจะทำการติดตั้งซอฟต์แวร์หรือไดร์ฟเวอร์ต้นฉบับ ซ้ำใหม่ ไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม, เช่น เป็นการแก้ปัญหาหรือเนื่องจากมีการลบซอฟต์แวร์นั้นออกไป, ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ด้านล่าง.

  ข้อสำคัญ: ถ้าท่านทำการติดตั้ง ไดร์ฟเวอร์ต้นฉบับซ้ำใหม่หลังจากที่ท่านได้ทำเสร็จสิ้นแล้ว, ให้ทำการตรวจเช็คไดร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวอัพเดตทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่ง.

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องคอมพิวเตอร์นั้นได้ทำการเปิดเพาเวอร์ไว้และกดที่ปุ่ม Assist.

   หมายเหตุ: ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ไม่มีปุ่ม Assist ที่ด้านบนของแป้นพิมพ์, ให้ดำเนินการในขั้นตอนถัดไป.


   Image
  2. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้คลิกเพื่อเลือกที่ Search.

   Image

   หมายเหตุ: การกดคีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปยังหน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

  3. ในหน้าจอของ Search, ในช่อง Search ให้พิมพ์ข้อความของ VAIO Care เข้าไป, และจากนั้น ให้คลิกที่ไอคอน VAIO Care.

   หมายเหตุ: ถ้าหากมีพร็อมพ์ถามถึงรหัสผ่านของแอดมิน หรือ มีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่เหมาะสมเข้าไป, หรือคลิกที่ Yes.

  4. ในหน้าต่างของ VAIO Care, ให้คลิกที่ Advanced Tools.

   Image
  5. ในหน้าต่างของ Advanced Tools, ให้คลิกที่ Restore and Recovery.

   Image
  6. ในหน้าต่างของ Restore and Recovery, ให้คลิกที่ Reinstall applications and drivers.

   Image
  7. ในหน้าต่างของ Reinstall applications and drivers, ให้คลิกที่ปุ่ม Next.
  8. ในหน้าต่างของ Select applications and drivers to install, ให้คลิกเพื่อใส่เครื่องหมายเลือกให้กับกรอบที่อยู่กับแอพพลิเคชั่นและไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่ท่านต้องการจะติดตั้งซ้ำใหม่ และจากนั้นให้คลิกที่ที่ปุ่ม Next.

   Image
  9. ในหน้าต่างของ Start Reinstallation, ให้คลิกที่ ปุ่ม Start.
  10. ทำตามคำสั่งใด ๆ บนหน้าจอเพื่อทำตามกระบวนการติดตั้งให้เสร็จสิ้น ในแต่ละแอพพลิเคชั่น และไดร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้.
  11. ในหน้าต่างของ Reinstallation completed, ให้คลิกที่ปุ่ม Restart Now.
  12. ในหน้าต่างของ VAIO Care, ให้คลิกที่ ปุ่ม OK.

   หมายเหตุ: หลังจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์รีสตาร์ทขึ้นมาใหม่ ก็จะเป็นการสิ้นสุดของกระบวนการติดตั้งนั้น.