หมายเลข ID หัวข้อ : 00191564 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/12/2017พิมพ์

วิธีการหวนกลับไปเป็นไดร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้่ก่อนหน้านี้สำหรับ Windows 7

  หมายเหตุ: ใน Windows 8, ให้ทำตามวิธีการแก้ปัญหานี้ ถ้าต้องการจะหวนกลับไปเป็นไดร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้่ก่อนหน้านี้ .

  ถ้าหากการอัปเดตไดร์ฟเวอร์หรือ การติดตั้งซ้ำใหม่ล้มเหลว, ขั้นตอนต่อไปนี้จะสามารถใช้ในการหวนคืนไปใช้ไดร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ได้.

  1. คลิกที่ ปุ่่ม Start และจากนั้นคลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel , ให้คลิกที่ Hardware and Sound.
  3. ในหน้าต่างของ Hardware and Sound , ใน Devices and Printers, ให้คลิกที่ Device Manager.
  4. ในหน้าต่างของ Device Manager , ให้คลิกเพื่อเลือกไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม.
  5. ในแถบเมนู , คลิกที่ Action และจากนั้นให้คลิกที่ Properties.
  6. ในเมนู Properties , ให้คลิกที่แท็บ Driver .
  7. คลิกที่ปุ่ม Roll Back Driver .
  8. ในหน้าต่างของ Driver Package rollback , ให้คลิกที่ปุ่ม Yes .