หมายเลข ID หัวข้อ : 00063508 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 09/12/2015พิมพ์

ไม่มีไดร์ฟเวอร์บางตัวให้ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 ภายหลังการอัพเกรดจากระบบปฏิบัติการ Windows 7.

  เหตุผลที่ไม่มีไดร์ฟเวอร์ให้ใน Windows 8 จะแตกต่างกันออกไปตามวิธีการที่ใช้ในการอัพเกรดให้เป็นระบบปฏิบัติการ Windows 8:

  ข้อสำคัญ: ไม่ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ของ Sony ครบทุกเครื่องที่จะรองรับการอัพเกรดไปเป็นระบบปฎิบัติการ Windows 8.

  • ตัวเลือกที่แนะนำเมื่อทำการเปลี่ยนจากระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไปเป็น Windows 8 คือให้ดำเนินการตามขั้นตอนของการ Upgrade. ถ้าท่านได้ดำเนินการตามกระบวนการ Upgrade และไม่มีไดร์ฟเวอร์ใน Windows 8 ให้, แสดงว่าไม่มีความจำเป็นต้องใช้, เนื่องจาก จะมีการนำเข้าไดร์ฟเวอร์เดิมของ Windows 7 มาให้โดยอัตโนมัติและจะทำงานได้อย่างถูกต้อง.
  • ถ้าหากท่านได้ดำเนินการตามกระบวนการแบบ Clean Install เมื่อทำการเปลี่ยนจากระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไปเป็น Windows 8, ท่านจำเป็นต้องใช้ไดร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่จัดมาให้โดย Microsoft ที่อยู่ในระบบปฏิบัติการ Windows 8.

  หมายเหตุ:  ในกรณีที่การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ที่ Microsoft จัดมาให้ล้มเหลว, ขอแนะนำให้ทำการติดตั้งตัวไดร์ฟเวอร์ที่เป็นตัวปัจจุบันและใช้งานร่วมกันได้กับ Windows 7 สำหรับรุ่นที่ระบุจากหน้าเว็บ Support, ที่จะมีอยู่ในลิ้งค์ Drivers & Software ในหน้านี้.

  ไม่ว่าจะเป็นกรณีใด, ไดร์ฟเวอร์เฉพาะของ Windows 8 อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้. เรื่องนี้เป็นเหตุผลปกติของการไม่มีไดร์ฟเวอร์ให้ในระบบปฏิบัติการ Windows 8.