หมายเลข ID หัวข้อ : 00140922 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25/01/2016พิมพ์

วิธีการกลับไปเป็นไดร์ฟเวอร์ของอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้ สำหรับ Windows Vista.

  ถ้าหากการอัพเดตหรือการติดตั้งไดร์ฟเวอร์ซ้ำใหม่มีการล้มเหลว, ขั้นตอนต่อไปนี้จะสามารถใช้ได้เพื่อหวนคืนไปที่ไดร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้.

  1. คลิกที่ปุ่ม Start, และ จากนั้น คลิกที่ Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel, คลิกที่ System and Maintenance.
  3. ในหน้าต่างของ System and Maintenance, คลิกที่ Device Manager.

   หมายเหตุ: ถ้ามีการเตือนให้ใส่รหัสผ่านของแอดมิน หรือ มีพร็อมพ์ของ User Account Control แสดงขึ้นมา, ให้พิมพ์รหัสผ่านที่ถูกต้องเข้าไป หรือ คลิกที่ Continue.

  4. ในหน้าต่างของ Device Manager, คลิกเพื่อทำการเลือกไดร์ฟเวอร์ที่เหมาะสม.
  5. บน menu bar, คลิกที่ Action และ จากนั้น คลิกที่ Properties.
  6. ในเมนู Properties, คลิกที่แทป Driver.
  7. คลิกที่ปุ่ม Roll Back Driver.
  8. ในหน้าต่างของ Driver Package rollback, คลิกที่ปุ่ม Yes.