หมายเลข ID หัวข้อ : S500050525 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/07/2011

วิธีกู้คืนข้อมูลใน Windows 7 ?

วิธีกู้คืนข้อมูลใน Windows 7

  1. เชื่อมต่อไดร์ฟภายนอก หรือ ใส่แผ่นดิสก์ที่สามารถเขียนได้เข้าไป แล้วคลิกที่ Start และคลิก Control Panel
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  2. ใน Control Panel ที่อยู่ใน System and Security คลิกที่ Backup your computer
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  3. ถ้าหากฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายนอก ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ในระหว่างการกู้คืนข้อมูล จะมีความผิดพลาดต่อไปนี้เกิดขึ้น
  หมายเหตุ: ให้เชื่อมต่อฮาร์ดดิสก์ไดร์ฟภายนอกเข้าไป ถ้าหากยังไม่ได้เชื่อมต่อ
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  4. เลือกที่ Restore my files
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  5. หน้าต่างนี้จะพร็อมพ์ให้ผู้ใช้ทำการหาข้อมูลที่ทำการคืนเข้ามา ให้คลิกที่ Browse for folders
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  6. คลิกที่ข้อมูลที่ระบุเพื่อทำการกู้คืนข้อมูล และคลิกที่ Add folder
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  7. เมื่อ Data folder ถูกเพิ่มเข้ามาแล้ว ให้คลิก Next
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  8. หน้าต่างนี้จะให้ผู้ใช้กำหนดตำแหน่งที่จะทำการกู้คืนข้อมูลเข้าไป
  หมายเหตุ: In the original location จะทำการกู้คืนข้อมูลไปยังตำแหน่งดั้งเดิมของข้อมูลนั้น ไม่เช่นนั้นให้เลือกที่ In the following location: แล้วคลิกที่ Browse
    https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  9. ถ้าหากมีไฟล์ที่ชื่อเดียวกันอยู่แล้ว จะมีข้อความต่อไปนี้แสดงขึ้นมา
  หมายเหตุ: ให้เลือกตัวเลือกที่ให้มาหนึ่งตัวเลือก
     https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  10. การกู้คืนข้อมูลจะดำเนินต่อไป
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png
  11. คลิกที่ Finish เมื่อการกู้คืนข้อมูลทำเสร็จ 
      https://www.sony-asia.com/vaio/attachments/401996/pic1.png