หมายเลข ID หัวข้อ : 00182008 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 13/12/2022พิมพ์

แจ้งกำหนดการสำหรับการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ VGP-BPS26

  2016-11-24

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  เรื่องนี้เป็นการอัพเดตใหม่สำหรับการประกาศของเราเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เรื่อง ประกาศที่สำคัญของ Battery Pack VGP-BPS26 ในเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล VAIO. เนื่องจาก ได้มีข้อมูลของเราที่พบว่า ชุดแพ็คแบตเตอรี่ VGP-BPS26 บางอันอาจจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกิน, อันเกิดจากปัญหาเรื่องการผลิตอันอื่น. เรื่องนี้มีความเป็นไปได้ที่จะก่อให้เกิดการลุกไหม้กับชุดแพ็คแบตเตอรี่ได้. เราจึงได้จัดให้มีโปรแกรมการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับชุดแบตเตอรี่แพ็คที่ได้รับผลกระทบนั้น.

  ถ้าหากคุณกำลังใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล VAIO ในรุ่นต่าง ๆ ที่มีในรายการของการประกาศวันที่ 2 มีนาคม 2559, กรุณาตรวจสอบว่า ชุดแพ็คแบตเตอรี่ของคุณเป็นอันที่ได้รับผลกระทบนี้หรือไม่. ถ้าหากระบุได้ว่า เป็นอันที่ได้รับผลกระทบ, กรุณาถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่นั้นออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณในทันที และติดต่อกับศูนย์ติดต่อของ Sony ในพื้นที่ของคุณเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไป. เมื่อถอดชุดแพ็คแบตเตอรี่ออก, คุณสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลได้อย่างปลอดภัยโดยใช้ตัว AC adapter ที่จัดมาให้.

  โปรดทราบว่า ถ้าหากคุณได้ทำการตรวจสอบชุดแพ็คแบตเตอรี่ของคุณตามประกาศของเราเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559, คุณยังคงจำเป็นต้องทำการตรวจสอบชุดแบตเตอรี่แพ็คของคุณว่า เป็นอันที่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยอีกหรือไม่.

  โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  ทางบริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างยิ่งสำหรับความไม่สะดวกใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นนี้.


  1 มิถุนายน 2559

  แจ้งกำหนดการสำหรับการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ VGP-BPS26

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  เรื่องนี้เป็นการอัพเดตจากการประกาศเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2559 เรื่อง การแจ้งถึงกำหนดการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่ VGP-BPS26. ขอแจ้งเพิ่มเติมว่า บัดนี้โปรแกรมการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้เริ่มขึ้นแล้ว. 

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.


  6 เมษายน 2559

  แจ้งกำหนดการเปลี่ยนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายของแบตเตอรี่รุ่น VGP-BPS26

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  นี่คือการอัพเดตมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ประกาศเรื่องสำคัญของแบตเตอรี่รุ่น VGP-BPS26 ในเครื่องพีซี VAIO

  เราคาดว่า จะเริ่มจัดให้มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ในช่วงต้นเดือน มิถุนายน 2559 นี้. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับเราได้ที่ <ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าสัมพันธ์ 02-7156100>.

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.


  2 มีนาคม 2559

  ประกาศเรื่องสำคัญของแบตเตอรี่รุ่น VGP-BPS26 ในเครื่องพีซี VAIO

  เรียน ท่านลูกค้าโซนี่ VAIO,

  ทางบริษัทฯ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการมีแบตเตอรี่รุ่น VGP-BPS26 ที่ได้รับจาก Panasonic, ซึ่งใช้ในเครื่องพีซี VAIO ซีรี่ย์ E ที่ออกวางจำหน่ายเมื่อ กุมภาพันธ์ 2556 และตามรายการของเครื่องพีซี VAIO ด้านล่าง ที่ได้มีการนำเข้าไปรับบริการตรวจสอบก่อนหน้านี้, ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดความร้อนสูงเกิน อันเป็นปัญหาจากด้านการผลิต. จึงได้ออกมาตรการเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้ใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย.

  ถ้าหากท่านใช้เครื่องพีซี VAIO รุ่นที่มีแสดงในรายการด้านล่าง, กรุณาทำการตรวจสอบว่า แบตเตอรี่ของท่านเป็นรุ่นที่ได้รับผลกระทบหรือไม่. ถ้าหากระบุว่า เป็นที่ชุดที่ได้รับผลกระทบ กรุณาถอดแบตเตอรี่นั้นออกจากเครื่องพีซี VAIO โดยทันที. ในระหว่างนั้นท่านสามารถใช้งานได้ โดยอาศัย AC adapter.

  โปรดติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือเพิ่มเติม

  ทางบริษัทฯ คาดว่า จะสามารถแสดงความคืบหน้าเกี่ยวกับกำหนดการเปลี่ยนแบตเตอรี่นี่ได้ ประมาณต้นเดือนเมษายน 2559.

  ทางบริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้นมา ณ ที่นี้.

  เครื่องพีซี VAIO ที่ใช้แบตเตอรี่ ที่ได้รับผลกระทบนี้


  ต่อไปนี้เป็นเครื่องพีซี VAIO ที่อาจใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบ, อาจเป็นเพราะมีการบรรจุกล่องมาพร้อมกับชุดแพ็คที่ได้รับผลกระทบในขณะที่จัดซื้อ หรือมีติดตั้งแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบมาให้ เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ในระหว่างการตรวจซ่อม. 

  รุ่นเครื่องที่อาจมีการวางจำหน่ายมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบในตอนที่จัดซื้อ:

  ซีรี่ย์ SVE1413
  ซีรี่ย์ SVE1513

  รุ่นเครื่องที่อาจได้รับการติดตั้งแบตเตอรี่ที่ได้รับผลกระทบในระหว่างการตรวจซ่อม:

  ซีรี่ย์ VPCCB1/2/3/4
  ซีรี่ย์ SVE14A1/2/3
  ซีรี่ย์ VPCEH1/2
  ซีรี่ย์ VPCEJ1/2
  ซีรี่ย์ SVE1411/2/3
  ซีรี่ย์ SVE1512/3
  ซีรี่ย์ SVE1712/3