หมายเลข ID หัวข้อ : 00181971 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/08/2017พิมพ์

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับตัวปรับปรุงความปลอดภัยของ VAIO Easy Connect สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไวโอ้

  2012-01-20

  เรียน ลูกค้าโซนี่,

   

  เมื่อเร็ว ๆ นี้ โซนี่ได้ตรวจพบช่องโหว่ของซอฟต์แวร์ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไวโอ้ บางรุ่นซึ่งได้จำหน่ายในระหว่างเดือน มิถุนายน 2554 ถึง เดือน มกราคม 2555 ช่องโหว่นี้อาจจะอนุญาตให้รหัสบางตัวทำงานและส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์ เมื่อลูกค้าเข้าเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นจากผู้ไม่ประสงค์ดี ทำให้หน่วยความจำของซอฟต์แวร์โอเวอร์โฟลในระบบเชื่อมต่อเครือข่ายที่ติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ ไวโอ้ ซึ่งโปรแกรมปรับปรุงระบบความปลอดภัยที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้เผยแพร่แล้ว และ โซนี่ แนะนำให้ลูกค้าทุกท่านที่มีเครื่องไวโอ้รุ่นที่ได้รับผลกระทบ ทำการติดตั้งโปรแกรมปรับปรุงนี้ทันที หากคุณกำลังใช้โปรแกรมปรับปรุงบนโน๊ตบุ้คไวโอ้ของคุณ ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าเริ่มต้นของโปรแกรมอัพเดต ซึ่งได้รับการอัพเดตอัตโนมัติ

  • ซอฟต์ที่ได้รับผลกระทบ
   VAIO Easy Connect Ver.1.0.0 และ Ver.1.1.0 (โปรดคลิก ที่นี่ เพื่อตรวจสอบรุ่นของซอฟต์แวร์)
  • รุ่นที่ได้รับผลกระทบ
   คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ไวโอ้ ซึ่งได้ติดตั้งซอฟต์แวร์ดังกล่าวไว้แล้ว หากต้องการตรวจสอบโน๊ตบุ้ค ไวโอ้ ของคุณจะได้รับผลกระทบ โปรดคลิก ที่นี่
  • โปรแกรมปรับปรุง
   VAIO Easy Connect Security update program

   

  หากท่านมีคำถามใด ๆ หรือต้องการความช่วยเหลือโปรติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในท้องถิ่น รายชื่อของศูนย์บริการโซนี่ สามารถตรวจสอบได้ในหน้า ศูนย์บริการ 

   

  เราต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นและยินดีในความเข้าใจของท่าน

   

  [นโยบายความเป็นส่วนตัว]
  ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ ที่อยู่ทางไปรษณีย์ และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ที่ได้ให้ไว้กับทางศูนย์บริการของโซนี่ จะถูกเก็บรักษาและใช้โดยโซนี่ สำหรับการตอบสนองในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประกาศนี้เท่านั้น ในบางกรณีข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกส่งมอบให้แก่บริษัทภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากโซนี่ให้เป็นผู้ปฏิบัติงานบางส่วนของงานบริการนี้ ในกรณีนี้โซนี่จะประกันว่า บริษัทภายนอกเหล่านั้นจะปฏิบัติตามแนวทางเดียวกันอย่างเคร่งครัดในการใช้ เก็บรักษา และทำลายซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

   

  กรุณาติดต่อศูนย์บริการโซนี่ในพื้นที่ ถ้าท่านประสงค์ที่จะสอบถาม แก้ไข ลบออกหรือหยุดใช้ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้ตามประกาศนี้ (โปรดรับทราบว่า ในกรณีที่มีการขอให้ลบหรือหยุดใช้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โซนี่อาจจะไม่สามารถให้บริการตามวัตถุประสงค์การใช้ที่ระบุไว้ในข้างต้นได้)

  • การแสดงความขอบคุณ
   โซนี่ขอขอบคุณการรักษาความปลอดภัย High-Tech Bridge SA สำหรับการรายงานปัญหาที่เกี่ยวข้องและทำงานร่วมกับโซนี่ในการช่วยปกป้องลูกค้าของเรา