หมายเลข ID หัวข้อ : S500054387 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2012พิมพ์

ฉันจะทำการสืบค้นใน Windows 8 ได้อย่างไร ?

ฉันจะทำการสืบค้นใน Windows 8 ได้อย่างไร ?

  ท่านสามารถทำการสืบค้นได้โดยใช้ Search Charm  โดยการใช้ search charm นี้  ท่านสามารถทำการค้นหาสำหรับแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ของเดสทอป และเริ่มการทำงานของแอพต่าง ๆ, PC settings และ Control Panels หรือไฟล์ต่าง ๆ ได้ 

  นอกจากนี้ ยังสามารถทำการสืบค้นภายในแอพต่าง ๆ แต่ละอันได้ด้วย เช่น ถ้าท่านเรียก Search charm ขึ้นมาภายใน Music app, Search จะทำการสืบค้นเพลงให้กับท่านโดยอัตโนมัติตามค่าเริ่มต้น

  การสืบค้นหาสำหรับแอพต่าง ๆ:

  1. จากหน้าจอ Start  ให้พิมพ์รายการที่ท่านต้องการจะสืบค้น
  2. Windows 8 จะแสดงรายการของแอพต่าง ๆ ที่ท่านกำลังสืบค้นหาอยู่ออกมาให้

  หมายเหตุ: ถ้าท่านไม่ได้อยู่ในหน้าจอ Start  ให้กดที่คีย์ Windows  แล้วเริ่มทำการพิมพ์ชื่อของแอพที่ท่านต้องการจะสืบค้นหาเข้าไป

  การสืบค้นหาสำหรับการปรับตั้งต่าง ๆ (Settings):

  1. ให้กดที่คีย์ Windows + คีย์ W เพื่อเข้าไปที่กรอบ 'Setting' ของ Search charm หรืออีกวิธีหนึ่ง  ท่านสามารถที่จะเข้าไปใน Search charm ได้โดยการกดที่คีย์ Windows + คีย์ C แล้วเลือกที่ Search -> กรอบ Settings 
  2. ให้พิมพ์รายการที่ท่านต้องการจะสืบค้นเข้าไป  Windows 8 จะแสดงรายการของหัวข้อต่าง ๆ ที่อยู่ใน Settings โดยค่าเริ่มต้น

  การสืบค้นหาสำหรับไฟล์ต่าง ๆ:

  1. ให้กดที่คีย์ Windows + คีย์ F เพื่อเข้าไปที่กรอบ 'Files' ของ Search charm หรืออีกวิธีหนึ่ง  ท่านสามารถที่จะเข้าไปใน Search charm ได้โดยการกดที่คีย์ Windows + คีย์ C แล้วเลือกที่ Search -> กรอบ Files 
  2. ให้พิมพ์ชื่อของไฟล์ที่ท่านต้องการจะสืบค้นหา Windows 8 จะแสดงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ออกมาตามข้อความที่ท่านพิมพ์เข้าไป  นอกจากนี้ ยังจะสืบค้นให้ตามพร็อบเพอร์ตี้ของไฟล์ต่าง ๆ ที่อยู่ในระบบนั้น