หมายเลข ID หัวข้อ : 00063131 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 30/12/2015พิมพ์

วิธีการติดตั้งโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น ใน Windows 8 และ 8.1.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้ เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น.

  ข้อสำคัญ:  ให้ทำตามกระบวนการนี้เพื่อ ทำการติดตั้งแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ เพิ่มเติม จาก Windows Store .

  เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมจากแผ่น CD หรือ DVD, ให้ใส่แผ่นนั้นเข้าไปในเครื่องคอมพิวเตอร์และทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอเพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมนั้นให้เสร็จ.

  หมายเหตุ:

  • โปรแกรมต่าง ๆ จำนวนมากที่ทำการติดตั้งจากแผ่น CD หรือ DVD จะพยายามที่จะเริ่มทำการติดตั้งในตัวช่วยติดตั้ง (install wizard) สำหรับโปรแกรมนั้นโดยอัตโนมัติ. ในกรณีต่าง ๆ เหล่านี้, ในหน้าต่างของ AutoPlay, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกเพื่อเริ่มการทำงานของตัวช่วยติดตั้งนั้น.
  • ถ้าหากมีปัญหาเรื่องการทำงานร่วมกันไม่ได้เกิดขึ้น เมื่อมีความพยายามจะทำการติดตั้งโปรแกรมที่เก่ากว่า, ให้ทำการติดตั้งโปรแกรมนั้นโดยใช้ โหมด Program Compatibility
  • ถ้าหากโปรแกรมนั้น ไม่เริ่มต้นทำการติดตั้ง, ให้อ้างอิงกับคู่มือการใช้งานที่มากับโปรแกรมนั้น. รายละเอียดนี้น่าจะบอกถึงคำสั่งต่าง ๆ ที่ใช้สำหรับทำการติดตั้งโปรแกรมเข้าไปด้วยตนเองไว้ด้วย. ถ้าหากไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดได้, ให้หาจากแผ่นดิสก์และเปิดไฟล์เซ็ตอัพแอพพลิเคชั่น, ซึ่งโดยปกติจะมีชื่อเป็น Setup.exe หรือ Install.exe.

   

  เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม หรือ แอพพลิเคชั่น จากอินเตอร์เน็ต, ให้ใช้ Web browser ทำการหาเว็บไซต์ที่เหมาะสมและคลิกที่ลิงค์สำหรับโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นที่จะทำการติดตั้ง. เมื่อได้ทำการคลิกที่ลิงค์นั้นแล้ว, ให้ทำตามวิธีการใดวิธีการหนึ่งของต่อไปนี้:

  • เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นนั้นในทันที, ให้คลิกที่ Open หรือ Run, และจากนั้น ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ.
  • เพื่อที่จะทำการติดตั้งโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นนั้นภายหลัง, ให้คลิกที่ Save และทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้ในการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่รู้จักในเครื่องคอมพิวเตอร์. เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่น, ให้หาและดับเบิลคลิกที่ไฟล์นั้น, จากนั้น ให้ทำตามคำสั่งต่าง ๆ บนหน้าจอ.

  หมายเหตุ:

  • การทำการดาวน์โหลดไฟล์สำหรับใช้ในการติดตั้งไปยังตำแหน่งที่รู้จักในเครื่องคอมพิวเตอร์จะเป็นตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า เนื่องจาก ไฟล์ที่จะใช้ในการติดตั้งสามารถจะทำการสแกนหาไวรัสได้ก่อนที่จะดำเนินการติดตั้ง.
  • เพื่อเป็นการเพิ่มระดับความปลอดภัย, ให้ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งเฉพาะโปรแกรมหรือแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่มาจากผู้เผยแพร่และเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือได้และมีชื่อเสียงเท่านั้น.