หมายเลข ID หัวข้อ : S500054384 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2012พิมพ์

Charms ใน Windows 8 คืออะไร ?

    Charms ใน Windows 8 คืออะไร ?


    Charms หรือ Charms bar หมายถึง เมนูที่ถูกซ่อนไว้บริเวณคอลัมภ์ด้านขวาของหน้าจอ

    ซึ่งสามารถจะเปิดให้ทำงานได้โดยการขยับเคอร์เซอร์ไปที่มุมส่วนบนสุดหรือล่างสุดของหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน อีกตัวเลือกหนึ่งที่จะเปิดเข้าไปได้ก็คือ การใช้คีย์  <windows + C> 

    แถบนี้จะเป็นแถบกว้างของระบบที่มีด้วยกัน 5 ปุ่ม: Search, Share, Start, Devices และ Settings.

    นอกจากนี้ ยังมีแผงเจ้าประกาศให้ทราบอยู่ที่ส่วนล่างซ้ายของหน้าจอบริเวณที่แสดง เวลาปัจจุบัน, วัน, วันที่, การเชื่อมต่อของอินเตอร์เน็ต และ สถานะของกำลังงานของแบตเตอรี่