หมายเลข ID หัวข้อ : S500051278 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/06/2011พิมพ์

จะติดตั้งไดร์ฟเวอร์เว็บแคม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 7 ได้อย่างไร ?

การติดตั้งไดร์ฟเวอร์ของเว็บแคม สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows® 7

  ไดร์ฟเวอร์ของระบบปฏิบัติการ Windows 7 สำหรับกล้อง Motion Eye® ในตัวจะไม่มีให้ในเว็บไซต์สนับสนุนของ Sony® ไดร์ฟเวอร์สำหรับกล้องนี้ จะรวมอยู่ในระบบปฏิบัติการและควรจะได้รับการติดตั้งให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการติดตั้งระบบปฏิบัติการนั้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้รับการอ้างอิงเป็น Microsoft® in-box drivers

  ถ้าหากไดร์ฟเวอร์ของเว็บแคมไม่ได้รับการติดตั้ง หรือ ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์เหล่านี้ให้ใหม่:

  1. คลิกปุ่ม Start และหลังจากนั้นคลิก Control Panel.
  2. ในหน้าต่างของ Control Panel คลิก System and Security.
  3. ในหน้าต่างของ System and Security ในระบบ ให้คลิกที่ Device Manager.
  4. ในหน้าต่างของ Device Manager ให้คลิกที่ลูกศรที่อยู่กับ Imaging Devices เพื่อขยายการเลือก
  5. ใน Imaging Devices ให้คลิกเพื่อเลือก Sony Visual Communications Camera.
  หมายเหตุ: อาจจะได้รับการแสดงรายการเป็น USB Imaging Device, USB Video device หรือ Unknown device.

  6. ในแถบ menu คลิก Action และหลังจากนั้นคลิก Uninstall.
  7. ในหน้าต่าง Confirm Device Uninstall คลิกปุ่ม OK.
  8. ในแถบของ menu คลิก Action และหลังจากนั้นคลิก Scan for hardware changes.
  9. คลิกปุ่ม Close.
  10. Restart คอมพิวเตอร์
  ถ้าไดร์ฟเวอร์ของกล้องยังไม่ติดตั้งหรือไม่ทำงานอย่างถูกต้อง ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อทำการติดตั้งไดร์ฟเวอร์นั้นด้วยตนเอง:

  1. ทำตาม ขั้นตอนที่ 1-3 จากด้านบนเพื่อเปิด Device Manager.
  2. คลิกเลือกไดร์ฟเวอร์ของ camera device.
  หมายเหตุ: อาจจะมีการแสดงเป็นรายการของ Sony Visual Communications Camera, USB Imaging Device, USB Video device หรือ Unknown device.

  3. ในแถบของ menu คลิก Action และหลังจากนั้นคลิก Update Driver Software.
  4. ในหน้าต่างของ Update Driver Software คลิก Browse my computer for driver software.
  5. ใน Search for driver software in this location คลิกปุ่ม Browse.
  6. ในหน้าต่างของ Browse For Folder ให้หาโฟลเดอร์ C:\Windows\System32\drivers และคลิกที่ปุ่ม OK
  7. ในหน้าต่างของ Update Driver Software ให้ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์รองได้รับการเลือกไว้แล้ว และให้คลิกที่ปุ่ม Next 
  8. คลิกปุ่ม Close 
  9. Restart คอมพิวเตอร์