หมายเลข ID หัวข้อ : 00203632 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/10/2018พิมพ์

สิ่งที่จะต้องตรวจเช็คก่อนที่ท่านจะติดตั้งตัวอัปเดตสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่าน

    ตรวจเช็คสิ่งต่อไปนี้ก่อนที่จะติดตั้งตัวอัปเดตล่าสุดให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่าน:

    • ขั้นตอนจะมีความแตกต่างกันไปในโปรแกรมอัปเดตแต่ละตัว. ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ทำตามคำสั่งต่าง ๆนี้อย่างถี่ถ้วนแล้ว ในส่วนของ Downloads
    • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าได้ตรวจดูขนาดของตัวอัปเดตที่ดาวน์โหลดมาแล้ว.
    • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าไม่มีไฟล์ แปลกปลอมในโฟลเดอร์ที่ท่านเก็บบันทึกตัวอัปเดตที่ดาวน์โหลดมา.