หมายเลข ID หัวข้อ : 00125560 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/05/2023พิมพ์

ข้อมูลรายละเอียดการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10.

  ขอบคุณท่านที่เลือกใช้สินค้าต่าง ๆ ของ Sony.

  สำหรับสถานะของการใช้งานร่วมกันได้และข้อมูลการอัพเกรดของสินค้า Sony กับ Windows 10, ที่มีแผนจะออกโดย Microsoft Corporation ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558. กรุณาอ้างอิงกับหน้าเว็บของสินค้าที่เกี่ยวข้องตามตารางด้านล่างนี้

  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของสินค้าบางอย่างที่อาจไม่สามารถใช้ได้

  ข้อมูลการใช้งานร่วมกันได้ของ Windows 10

  เลือกประเภทสินค้า

  เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ & Home Cinema การถ่ายภาพดิจิตอล ระบบเครื่องเสียงในบ้าน เครื่องเสียงพกพา Reader eBook อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล เครื่องเสียงติดรถยนต์ เครื่องบันเทิงทางกีฬา