หมายเลข ID หัวข้อ : 00132338 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 05/10/2015พิมพ์

วิธีการสั่งซื้อแผ่นดิสก์สำหรับกู้คืนระบบ (recovery disc) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ VAIO ของท่าน.

  แผ่นดิสก์สำหรับกู้คืนระบบ (Recovery disc) จะมีจำหน่ายที่ศูนย์บริการของโซนี่ในประเทศที่ซื้อเครื่องนั้น.

  สำหรับประเทศที่อยู่ในเอเชียแปซิฟิก: คลิกที่นี่

  สำหรับประเทศอื่น ๆ: เข้าไปดูที่เว็บไซต์ Sony Global

  หมายเหตุ:

  • แผ่นดิสก์สำหรับกู้คืนระบบนี้จำเป็นต้องใช้ ถ้าหากท่านได้ทำการลบพาร์ติชั่นสำหรับการกู้คืนระบบของเครื่อง VAIO ของท่าน (สามารถเข้าถึงได้โดยการกดคีย์ F10 ในตอนบูตเครื่อง) ออกไป.

  • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการกู้คืนสามารถดูได้ใน แนวทางการแก้ปัญหาและกู้คืน ที่ท่านได้รับมากับเครื่อง VAIO ของท่าน.