หมายเลข ID หัวข้อ : 00336694 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 01/02/2024พิมพ์

จะสามารถกู้คืนข้อมูล หรือรูปภาพที่ลบออกจากการ์ดหน่วยความจำ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ได้หรือไม่?

    อาจจะสามารถกู้คืนรูปภาพหรือไฟล์ที่ลบออกไปกลับมาได้ โดยใช้แอป Memory card file rescue แอปนี้จะนำท่านไปหาหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์หน่วยความจำ และรหัส ID ที่จำเป็นสำหรับดาวน์โหลดซอฟต์แวร์นี้

    หมายเหตุ:

    • แอป Memory Card File Rescue อาจจะไม่ทำงานกับอุปกรณ์หน่วยความจำของ Sony บางอัน ตรวจดูข้อมูลจำเพาะอีกครั้งเมื่อท่านลิงก์ไปที่หน้าดาวน์โหลดแอปนี้
    • ถ้าหากไม่ทำงาน ท่านอาจจะต้องส่งการ์ดหน่วยความจำ หรืออุปกรณ์จัดเก็บ USB ของท่านไปให้บริษัทบริการรับกู้ข้อมูลมืออาชีพ
    • Sony ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายข้อมูล หรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการกู้คืนข้อมูล