หมายเลข ID หัวข้อ : 00282259 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 21/08/2022พิมพ์

มีคู่มือการใช้งานและคู่มือผู้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ Sony ให้ดาวน์โหลดหรือไม่?

  ข้อสำคัญ:

  • ถ้าต้องการดาวน์โหลดคู่มือ ท่านจะต้องทราบหมายเลขรุ่นผลิตภัณฑ์ของท่านด้วย
  • ไปที่ส่วนของคู่มือของหน้าสนับสนุนรุ่นนั้นเพื่อหาคู่มือที่มีให้ทั้งหมดสำหรับผลิตภัณฑ์เฉพาะนั้น
  • เนื่องจาก เว็บไซต์สนับสนุนของ Sony ใช้หน้าต่างป็อปอัพในการแสดงข้อมูลบางอย่าง ให้ปิดซอฟต์แวร์ปิดกั้นการป็อปอัพใด ๆ ก่อนทำการดาวน์โหลด
  • เนื่องจากคู่มือบางอันอยู่ในรูปแบบ Adobe Portable Document (.PDF) ตรวจสอบให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ Adobe Acrobat Reader ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของท่านเป็นเวอร์ชันปัจจุบันที่สุดแล้ว
  • คู่มือสำหรับผลิตภัณฑ์ Sony อื่น ๆ จะมีอยูในเว็บไซต์ต่อไปนี้:

  คู่มือการใช้งานและคู่มือผู้ใช้จะมีให้สำหรับผลิตภัณฑ์ Sony ส่วนใหญ่

  ตำแหน่งคู่มือ

  • คู่มือการใช้งาน คู่มือการเริ่มต้นใช้งาน หรือ คู่มืออ้างอิงจะเป็นคู่มือ PDF ที่สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์การสนับสนุนโดยตรง
  • ถ้าหากท่านต้องการจะเรียนรู้วิธีการดาวน์โหลด คู่มือช่วยเหลือฉบับ PDF สำหรับผลิตภัณฑ์กล้องหรือออดิโอและวิดีโอของท่าน กรุณาเข้าไปดูที่ คำถามที่พบบ่อย นี้
  • ผลิตภัณฑ์ปัจจุบันจำนวนมากจะมีคู่มือในเมนูของอุปกรณ์แล้ว ตัวอย่างเช่น ทีวีปัจจุบันจำนวนมากจะมีปุ่ม iManual บนรีโมทที่ให้มา หรือตัวเลือก iManual ในเมนู ช่วยเหลือ (Help)

  หลังจากที่ดาวน์โหลดคู่มือ หรือคู่มือผู้ใช้แล้ว ท่านสามารถจะใช้เครื่องพิมพ์ทำการพิมพ์ทั้งหมดหรือเลือกเพียงบางหน้าได้