หมายเลข ID หัวข้อ : S500054383 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 22/11/2012พิมพ์

ฉันจะสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (on-screen keyboard) ได้อย่างไรใน Windows 8 ?

  ฉันจะสามารถใช้คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (on-screen keyboard) ได้อย่างไรใน Windows 8 ?


  คีย์บอร์ดบนหน้าจอ (on-screen keyboard) สามารถจะเปิดใช้งานได้โดยทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปนี้:

  1. ขยับเมาส์ของท่านจากมุมขวาบนสุดหรือล่างสุดของหน้าจอ แล้วให้คลิกที่ Settings charm จากแถบ Charms bar.
  2. ให้คลิกขวาที่ ไอคอนของคีย์บอร์ดที่ด้านล่างของ Settings charm.
  3. เลือกที่ Touch keyboard และ Handwriting panel. จะมี Touch keyboard แสดงขึ้นมา
   หมายเหตุ: เพื่อเปิด Touch keyboard จากหน้าเดสทอป ให้คลิกขวาที่ไอคอนของคีย์บอร์ดที่อยู่ที่ด้านขวาล่างของแถบงานนั้น  

  4. จะมี touch keyboards หลายอันที่จะอนุญาตให้ท่านทำการเลือกวิธีการป้อนข้อความเข้าไปที่ทำงานได้ดีที่สุดสำหรับท่าน ให้คลิกที่ไอคอนของ keyboard ที่อยู่ด้านล่างขวาของ Touch keyboard เพื่อดูตัวเลือกต่าง ๆ ที่มีให้
  5. ท่านสามารถทำการเปลี่ยนขนาดของคีย์บอร์ดนั้นได้, use the full keyboard, use the hand writing panel และเลือกตัวเลือกการป้อนภาษาเข้าไป
  6. เพื่อทำการเปลี่ยนขนาดของคีย์ต่าง ๆ ในคีย์บอร์ดนั้น ให้คลิกที่ไอคอนอันที่สองจากด้านซ้ายของตัวเลือกต่าง ๆ ของคีย์บอร์ดนั้น  วางนิ้วมือของท่านที่จุดทั้งสามจุด และทำการเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อทำการเปลี่ยนให้เป็นขนาด Small, Medium หรือ Large 
  7. ไอคอนต่อไปจากตัวเลือกต่าง ๆ ของคีย์บอร์ดจะอนุญาตให้ท่านใช้ พาเนลสำหรับการเขียนด้วยมือ (handwriting panel) ได้ ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเขียนข้อความเข้าไปได้ ซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประสบการณ์อันยิ่งใหญ่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยปากกาสไตลัส (stylus pens)
  8. ส่วนตัวเลือกอันที่สี่ จะอนุญาตให้ท่านใช้คีย์บอร์ดแบบเต็มหน้าจอ อย่างที่คีย์บอร์ดที่เป็นของจริงเป็นอยู่ รวมทั้งจะมีแป้นป้อนตัวเลข คีย์ฟังค์ชั่น F1-F12 และคีย์ตัวโมดิฟาย เช่น คีย์แทป
  9. ตัวเลือกตัวสุดท้ายจะอนุญาตให้ท่านทำการเปลี่ยนภาษาสำหรับป้อนเข้าไปที่ติดตั้งในระบบของท่าน