หมายเลข ID หัวข้อ : S500047632 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 23/02/2011พิมพ์

จะเปิดใช้ฟังค์ชั่น Parental Controls อย่างไร ?

การเปิดใช้ฟังค์ชั่น Parental Controls

  1. คลิกที่ปุ่ม Start แล้วคลิกที่ Control Panel
  2. ในหน้าต่าง Control Panel คลิก User Accounts and Family Safety
  3. ในหน้าต่าง User Accounts and Family Safety คลิก Parental Controls.

      หมายเหตุ: เพื่อให้การทำงานของ Parental Controls มีประสิทธิภาพ บัญชีผู้ใช้งานที่เป็นแอดมินทั้งหมดควรจะมีการกำหนดรหัสผ่าน ซึ่งตราบใดที่บัญชีของแอดมินไม่มีรหัสผ่าน จะเปิดช่องให้ผู้ใช้อื่นสามารถจะเลี่ยงหรือ ทำการปิดการทำงานของ Parental Controls ได้
  4. ในหน้าต่าง Parental Controls คลิกที่ บัญชีผู้ใช้งาน ที่คุณต้องการจะใช้ Parental Controls ทำการควบคุม

      หมายเหตุ: Parental Controls ไม่สามารถที่จะใช้กับบัญชีของ Guestได้ และเนื่องจากผู้ใช้สามารถที่จะใช้บัญชีของ Guest นี้ทำการเลี่ยงการควบคุมของ Parental Controls ได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ทำการปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ Guest เมื่อมีการใช้ Parental Controls กับบัญชีผู้ใช้อื่น 5. ในหน้าต่าง User Controls ที่อยู่ใน Parental Controls คลิกเพื่อเลือก On enforce current settings

      หมายเหตุ:
         เมื่อมีการเปิดใช้งาน ฟังค์ชั่น Parental Controls นี้สามารถที่จะใช้จำกัดเวลาที่เด็กและผู้ใช้อื่นสามารถจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นั้น ชนิดของเกมส์ที่พวกเข้าสามารถจะเล่น เว็บไซต์ที่พวกเขาสามารถจะเข้าไปดู และโปรแกรมที่พวกเขาสามารถเรียกใช้งานได้
         * เมื่อมีการตั้งฟังค์ชั่น Parental Controls ให้ทำงาน จะมีการเก็บบันทึกรายงานการใช้งานทั้งหมดของคอมพิวเตอร์ไว้ด้วย