หมายเลข ID หัวข้อ : 00248898 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 16/01/2023พิมพ์

ฉันจะสามารถหาชื่อรุ่น Soundbar และโฮมซีเนม่าของฉันได้อย่างไร?

  Soundbar

  ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านล่างหรือด้านหลังของตัวเครื่อง

  1. ชื่อรุ่น (ตัวอย่าง HT-CT790 หรือ HT-S350)
  2. หมายเลขซีเรียล

  ตำแหน่งของชื่อรุ่น Soundbar (1) และหมายเลขซีเรียล (2)


  เครื่องเล่น Blu-ray Disc

  ชื่อรุ่น (ตัวอย่าง BDP-S580) อยู่ที่ด้านหน้าและหลังของตัวเครื่องเล่น หมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่สติกเกอร์ด้านหลังดังแสดงในรูปด้านล่าง

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขซีเรียล

  เครื่องเล่น Blu-ray - ตำแหน่งของชื่อรุ่น และหมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านหน้าและหลัง

  โฮมเธียเตอร์ Blu-ray Disc

  ชื่อรุ่นอยู่ที่ด้านหน้าของตัวเครื่องหลัก (ตัวอย่าง BDV-E500W)

  ทีวีอินเทอร์เน็ตเครื่องเล่น Blu-ray Disc™

  ชื่อรุ่นจะอยู่ที่ด้านหน้าและด้านล่าง (ตัวอย่าง NSZ-GT1)

  เครื่องเล่น Blu-ray Disc แบบพกพา

  ชื่อรุ่นอยู่ที่ด้านหน้าใกล้หรือบนฝาปิดช่องแบ่ง (ตัวอย่าง BDP-SX1000)