หมายเลข ID หัวข้อ : 00248908 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 17/09/2020พิมพ์

ฉันจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของ เครื่องเสียง แบบพกพาของฉันได้อย่างไร?

  เครื่อง Walkman

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: NWZ-W252, NW-E003F

  รุ่นและ หมายเลขซีเรียลของ เครื่องเล่นเพลงดิจิทัล Walkman® ปกติจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง
  ป้องกันน้ำ
  1: ชื่อรุ่น
  2: หมายเลขซีเรียล

   

  Walkman แบบป้องกันน้ำ

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: NW-WS623 NW-WS413

  ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของเครื่อง Walkman แบบป้องกันน้ำได้ ปกติจะอยู่ที่ตัวเครื่องทั้งสองด้าน
  ป้องกันน้ำ

   

  ลำโพงไร้สายและแบบพกพา

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของ ลำโพงไร้สาย ท่านสามารถจะหาชื่อรุ่น และ หมายเลขซีเรียลได้ที่ด้านล่างของ ลำโพงไร้สายและแบบพกพา

  ตัวอย่างชื่อรุ่นเครื่องและหมายเลขซีเรียลที่ถูกต้อง SRS-HG1


  ลำโพงไร้สายและแบบพกพา

   

  เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล ท่านสามารถจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลได้ที่ด้านหลังหรือด้านล่างของ เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: ICD-SX2000

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขซีเรียล

  เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล

  ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้อง: ICT-TX800

  1. ชื่อรุ่น
  2. หมายเลขซีเรียล

  เครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล


  บูมบอกซ์

  ตัวอย่างชื่อรุ่นเครื่องและหมายเลขซีเรียลที่ถูกต้อง บูมบอกซ์

  1. ชื่อรุ่นและหมายเลขซีเรียลจะอยู่ด้านล่างของตัวผลิตภัณฑ์
  2. ชื่อรุ่น CFD-S70 จะเขียนไว้ที่ด้านนอก ส่วนป้าย หมายเลขซีเรียล จะแปะอยู่ที่ด้านในของฝาปิดช่อง แบตเตอรี่
  3. เปิดฝาช่องปิดแบตเตอรี่เพื่อหาดู หมายเลขซีเรียล

  บูมบอกซ์

   

  วิทยุ

  ขึ้นอยู่กับรุ่นของวิทยุ ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลจะอยู่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องหรือด้านในของช่องใส่แบตเตอรี่