หมายเลข ID หัวข้อ : 00248893 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 04/08/2020พิมพ์

ฉันจะหา ชื่อรุ่นและ หมายเลขซีเรียลของ แท็บเล็ตของฉันได้อย่างไร?

    ตัวอย่างของชื่อรุ่นที่ถูกต้องคือ : SGPT121DE/S | SGPT113BE/S 
    แท็บเล็ต
    1: ชื่อรุ่น
    2: หมายเลขซีเรียล