หมายเลข ID หัวข้อ : 00094464 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการแสดงรูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์ในทีวีโดยใช้ฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (screen mirroring).

  การแสดงหน้าจอของเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวี สามารถทำผ่านทางฟีเจอร์การจำลองหน้าจอ (screen mirroring).

  ข้อสำคัญ:

  • ฟีเจอร์นี้จะทำงานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งไว้ด้วย Windows 8.1.
  • ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นรองรับฟีเจอร์ Miracast ได้.

  ทำตามขั้นตอนด้านล่างนี้เพื่อให้แสดงหน้้าจอคอมพิวเตอร์ของท่านไปที่ทีวี :

  เปิดทีวี Sony:

  1. โดยการใช้รีโมทที่จัดมาให้ กดที่ปุ่ม INPUT .
  2. กดที่ปุ่มลูกศรชี้ขึ้น หรือ ลูกศรชี้ลง เพื่อเลือกที่ Screen mirroring.

   หมายเหตุ: ตรวจสอบให้มั่นใจว่า ตัวเลือก Built-in Wi-Fi ในทีวีมีการตั้งค่าไว้ที่ On.

  ในเครื่องคอมพิวเตอร์:

  1. ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้เปิด Wi-Fi setting ไปที่ on.
   Windows 8.1 Network On
   หมายเหตุ: ไม่จำเป็นต้องเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเข้ากับเครือข่าย.
  2. กดที่คีย์โลโก้ Windows และ C ในเวลาเดียวกัน.
  3. เลือกที่ เมนูย่อย(charm) Devices.
   Devices charm
  4. เลือกที่ Project.
   Project option
  5. เลือกที่ Add a display.
   Add a Display
  6. เลือกที่ Add a Device.
   Add a Device
  7. เลือกที่หมายเลขรุ่นของทีวีนั้น.

   เลือกหมายเลขรุ่นของเครื่องแลปทอป

   หมายเหตุ:

   • ขึ้นอยู่กับทีวีที่ใช้อยู่นั้น, เครื่องคอมพิวเตอร์อาจจะมีการแสดงขึ้นมาให้ท่านใส่WPS PIN.
   • ถ้าหากเครื่องคอมพิวเตอร์มีการแสดงขึ้นมาให้ใส่ WPS PIN, ให้ตรวจเช็คดู WPS PIN ที่แสดงบนนหน้าจอทีวีนั้น. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีการแสดงขึ้นมาให้ใส่ WPS PIN, หน้าจอของเครื่องแลปทอป จะแสดงบนทีวีในทันที.
   • สำหรับทีวีรุ่นอื่น, อาจจะต้องทำการเลือกที่ Next เพื่อให้แสดงหน้าจอเครื่องคอมพิวเตอร์บนทีวี.