หมายเลข ID หัวข้อ : 00058931 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft

  ถ้าท่านมีการใช้บัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน ชื่อของผู้ใช้งาน (username) ของบัญชีนั้นจะเป็นชื่อผู้ใช้งานที่แสดงในการล็อกออนและในหน้าจอ Windows User Interface (UI) อันใหม่ของระบบปฏิบัติการ Windows 8 ถ้าท่านต้องการจะเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานนั้น ท่านจำเป็นต้องทำการเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของ บัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft ที่เกี่ยวข้อง

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อเปลี่ยนบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft

  1. ในหน้าจอ Windows UI Start อันใหม่ ให้คลิกที่ แผ่นไทล์ของ Internet Explorer
  2. ในหน้าต่างของ Internet Explorer ให้ไปที่ https://mid.live.com/
  3. ที่เว็บไซต์ของ Microsoft account ให้ลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft ของท่านโดยใช้ชื่อของผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ถูกต้อง และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Sign In
   Image
  4. ที่หน้าจอของ Microsoft account ในแทปของ Overview ให้คลิกที่ Edit name
  5. ที่หน้าจอ Profile ให้ป้อนชื่อใหม่ที่ต้องการเข้าไปในช่องของ First name และ Last name และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save
  6. ให้ทำการปิดหน้าต่างของ Internet Explorer