หมายเลข ID หัวข้อ : 00062973 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019พิมพ์

วิธีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผู้ใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft ใน Windows 8

  ถ้าท่านใช้บัญชีผู้ใช้งาน Microsoft กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน, ชื่อของผู้ใช้งาน (username) ของบัญชีผู้ใช้งานนั้นจะเป็นชื่อของผู้ใช้งานที่แสดงในหน้าจอ ล็อกออนและ Windows User Interface (UI) อันใหม่ของ ระบบปฏิบัติการ Windows 8. ถ้าท่านประสงค์จะทำการเปลี่ยนชื่อของผู้ใช้งานนั้น, ท่านจะต้องไปทำการเปลี่ยนที่ชื่อของผู้ใช้งานที่เกี่ยวพันธ์กับบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft นั้น.

  ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้เพื่อทำการเปลี่ยนชื่อของผู้ใช้งานของบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ยังไม่ต้องกดคลิก) มุมขวาล่าง หรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้นให้กดคลิกเพื่อทำการเลือกที่ Search.
   Image

   หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + Q จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Search ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Search, ให้คลิกที่ กลุ่มของ Apps, และจากนั้น ให้คลิกที่ไอคอนของ Internet Explorer.
   Image
  3. ในหน้าต่างของ Internet Explorer, ให้ไปที่ https://mid.live.com/.
  4. ที่หน้าเว็บไซต์ของ Microsoft account, ให้ลงชื่อเข้าไปในบัญชีผู้ใช้งานของท่าน โดยใช้ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ Microsoft ที่ถูกต้องเข้าไป, และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Sign In.
   Image
  5. ที่หน้าจอของ Microsoft account, ในแทป Overview, ให้คลิกที่ Edit name.
  6. ที่หน้าจอของ Profile, ให้ใส่ชื่อใหม่ที่ต้องการเข้าไปใน ช่อง First name และ Last name, และจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Save.
  7. ในหน้าต่างของ Internet Explorer, ให้คลิกที่ X ในมุมขวาบนเพื่อจัดการปิดหน้าต่าง.
  8. สลับไปเป็นบัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง (local account) และจากนั้น  ทำการสลับกลับไปเป็นบัญชีผู้ใช้งาน Microsoft โดยการใช้ที่อยู่ของอีเมล์เดียวกันที่ท่านได้ใช้เปลี่ยนชื่อในขั้นตอนที่ 5.

   หมายเหตุ:  การสลับไปที่บัญชีผู้ใช้งานประจำเครื่อง แล้วกลับไปที่บัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft จะบังคับให้มีการรีเฟรชหน้าจอบัญชีผู้ใช้งานของ Microsoft เพื่อให้มีการสะท้อนให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของบัญชีผู้ใช้งานนั้น.