หมายเลข ID หัวข้อ : 00063040 / ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 29/03/2019

วิธีเซ็ตอัพฟีเจอร์ DLNA ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 8

  โดยการเซ็ตอัพเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้เป็นเซิร์ฟเวอร์ Digital Living Network Alliance® (DLNA®), ท่านสามารถจะทำการสตรีมมีเดีย เช่น เพลง, รูปถ่าย หรือวิดีโอ บนเครือข่ายของท่าน ไปให้กับอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานของ DLNA. โดยที่อุปกรณ์ DLNA ต่าง ๆ ได้แก่ ทีวี, เครื่องเล่น Blu-ray Disc™ (BD), ระบบคอมโปเนนท์ HiFi และเครื่องคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ . เมื่อเซิร์ฟเวอร์ DLNA และอุปกรณ์ ได้รับการเซ็คอัพและเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง, อุปกรณ์นั้นก็จะสามารถเข้าถึงมีเดียได้จากแอพพลิเคชั่น iTunes® และไลบราลี่ของ iPhoto® เช่นเดียวกันกับตำแหน่งอื่น ๆ บนเครื่องคอมพิวเตอร์.

  ข้อสำคัญ:

  • เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ DLNA เหล่านั้นจะต้องเชื่อมต่ออยู่กับเครือข่ายเดียวกันจึงจะทำงานนี้ได้.
  • ถ้าท่านใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์หรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยของบริษัทอื่น, ท่านอาจจะต้องทำการตั้งค่าเพื่อที่จะอนุญาตให้เซิร์ฟเวอร์นั้นเข้าถึงเครือข่ายของท่านได้.

  ให้ทำตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่แสดงไว้ด้านล่างนี้ เพื่อทำการเซ็ตอัพฟีเจอร์ DLNA.

  1. ชี้ไปที่ (แต่ไม่ต้องทำการกดคลิก) ที่มุมขวาล่างหรือมุมขวาบนของหน้าจอ, และจากนั้น ให้คลิกเพื่อทำการเลือกที่ Settings.
   Image

   หมายเหตุ:  การใช้คีย์ผสมของ Windows Logo + I จะนำท่านไปสู่หน้าจอ Settings ได้เช่นกัน.

  2. ในหน้าจอของ Settings ในมุมขวาล่าง, ให้คลิกที่ Change PC settings.
   Image
  3. ในหน้าจอของ PC Settings, ให้คลิกที่แทปของ Devices.
   Image
  4. ที่แทปของ Devices, ให้คลิกที่ปุ่ม + Add a device.
  5. ที่พร็อมพ์ของ Searching for devices, ให้คลิกเพื่อทำการเลือกอุปกรณ์ที่ท่านต้องการจะเพิ่มเข้าไปในเครือข่าย DLNA.

  ในตอนนี้ท่านจะสามารถเห็นอุปกรณ์นั้นได้ในแอพพลิเคชั่นที่ทำงานกับ DLNA ได้แล้ว.